INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Badania

Badania


Zakład Biologii Antarktyki aktywnie włączył się w programy naukowe IV Międzynarodowego Roku Polarnego (IPY 2007-2009). Uczestniczy jako polski koordynator w czterech projektach międzynarodowych: CLICOPEN, AMES, ALIENS, ACE na realizację których otrzymał od MNiSW blisko 4 mln PLN. W wymienionych projektach uczestniczy również kilkadziesiąt innych państw, a w polskiej części koordynowanej przez ZBA bierze udział ponad 40 naukowców z kilkunastu instytutów Polskiej Akademii Nauk i Szkół Wyższych rozsianych na terenie całego naszego kraju.

Zakład Biologii Antarktyki realizuje wiele  projektów badawczych, jako wykonawca uczestniczy również w jednym programie bipolarnym ATMOPOL  oraz jest zaangażowany jest w cykl badań geologicznych i paleolimnologicznych na terenie Antarktyki Wschodniej (Góry Księcia Karola, Wzgórza Larsemanna, Oaza Schirmachera), w ramach podpisanego porozumienia Rosyjsko-Polskiego.

Podstawowym obowiązkiem statutowym ZBA jest prowadzenie badań monitoringowych. W ostatnich latach staramy się realizować systematycznie monitoring ekologiczny, monitoring glacjologiczny i monitoring meteorologiczny. Istnienie danych z ciągłych wieloletnich monitoringów uzasadnia istnienie całorocznej stacji antarktycznej i zapewnia udział Polski w ciałach decydujących o dalszych losach Antarktyki.

Zakład Biologii Antarktyki jest gorącym zwolennikiem integracji wszelkich badań polarnych i dlatego współpracuje z wieloma krajami (współpraca międzynarodowa), a w kraju przystąpił do Naukowej Sieci Polarnej, w której stara się odegrać istotną rolę. (AT)
 
 
 

 

Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA