ANTARKTYKA

Antarktyka :: Regulacje prawne

Regulacje prawne


Układ Antarktyczny, Protokół o Ochronie Środowiska wraz z porozumieniami w ramach CCAS (Konwencja o Ochronie Fok Antarktycznych) i CCAMLR (Konwencja o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki), oraz ustaleniami zaakceptowanymi przez ATCM (Spotkanie Konsultatywne Układu Antarktycznego) tworzą razem prawne i środowiskowe regulacje obowiązujące w Antarktyce. Tak zaplanowane regulacje mają przede wszystkim zapewnić możliwość swobodnego prowadzenia w całej Antarktyce badań naukowych, koordynowanych przez SCAR (Naukowy Komitet Badań Antarktycznych), w oparciu o działania logistyczne kontrolowane przez COMNAP (Radę Menedżerów Narodowych Programów Antarktycznych) i za pośrednictwem Stałego Komitetu Logistyki Antarktycznej i Operacji (SCALOP).
 
Polska bierze czynny udział w działalności wymienionych organizacji zarządzających Antarktyką: 
  • przystąpiła do Układu Antarktycznego w 1977 roku,
  • posiada status państwa konsultatywnego,
  • nie zgłasza roszczeń terytorialnych na terenie Antarktyki,
  • zaakceptowała zbiór zasad dotyczących ochrony środowiska, który jest corocznie rozszerzany przez CEP (Komitet Ochrony Środowiska),
  • należy do organizacji COMNAP, CCAMLR i SCAR.
Na spotkaniach wszystkich tych organizacji jest reprezentowana przez narodowych przedstawicieli.
Polskich reprezentantów do SCAR i CCAMLR wyłania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pracownicy Zakładu Biologii Antarktyki reprezentują nasz kraj w organizacjach:
  • ATCM - reprezentant ZBA jest ekspertem przy delegacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ma za zadanie opiniowanie obrad CEP,
  • COMNAP - Polskę reprezentuje Dyrektor ZBA, a więc placówki zarządzającej jedyną Polską Stacją Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego,
  • SCALOP - Polska jest reprezentowana przez Zastępcę Dyrektora ZBA, który zajmuje się problemami organizacyjnymi i logistycznymi związanymi z wysyłaniem kolejnych wypraw antarktycznych.
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA