ANTARKTYKA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Ekosystemy morskie :: Ptaki morskie :: Pochwodziób żółtodzioby (Chionis albus)

Pochwodziób żółtodzioby (Chionis albus)


   
Dł. ciała ok. 34-41 cm, rozpiętość skrzydeł 74 –84 cm, waga 460-780 g. Samce większe. Ubarwienie białe, cześć lica od dzioba do oka wolna od piór bladoróżowa, dziób ciemny z żółtymi akcentami, ciemno szare nogi. Zimę, od kwietnia do października, spędza w Patagonii, Ziemi Ognistej i na Falklandach. Lęgi odbywa na Georgii Południowej, Orkadach Południowych, Szetlandach Południowych oraz Półwyspie Antarktycznym.
 
Lęgi odbywa w pobliży koloni pingwinów lub kormoranów od października do marca. W grudniu-styczniu składa 2-3 jaja (rzadziej 1-4), inkubacja trwa od 28-32 dni, młode opierzają się w wieku 50-60 dni. Gatunek wszystkożerny, żywiący się głównie tym co znajdzie w pobliżu kolonii pingwinów, upuszczony kryl, ryby, glony, odchody, zjada również jaj i małe pisklęta.
Pochwodziób biały (Chionis alba)
foto. M. Korczak
 
Liczebność populacji jest stabilna, oszacowana na ok. 10 000 par.
 
Na obserwowanym obszarze ASPA 128 występowanie tego gatunku związane jest z miejscami lęgowymi pingwinów, zwłaszcza Pygoscelis antarcticus. Nie jest to jednak zależność ścisła. Wyraźny wpływ na występowanie C. albus ma również obecność odpowiednich warunków do zakładania gniazd, a więc rumoszu skalnego złożonego z dużych bloków z głębokimi szczelinami. Ze względu na bardzo silny terytorializm ptaki te nigdzie nie występują w bardzo licznych grupach. Na obszarze ASPA 128 gniazdują w oazach: Thomas Pt., Lano Pt., Sphinx oraz Demay Pt., Uchatka Pt.. Liczebność tego gatunku waha się od 7-9 par. W rejonie tym występuje też niewielka liczba osobników nie biorących udziału w lęgach. Przynajmniej część osobników populacji gniazdującej w oazach ASPA 128 pozostaje na tym obszarze przez całą zimę zwabiona resztkami pokarmowymi ze Stacji. Niestety, zdarzało się iż ptaki te, padały ofiarą wyjątkowo tęgich mrozów.  Między innymi z tego powodu dokarmienie dzikich ptaków w Antarktyce jest surowo zabronione. (MK)
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA