POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Stacja - historia i infrastruktura

Stacja - historia i infrastruktura


 

Panorama Stacji latem (styczeń) - foto. T. Janecki

 

Panorama Stacji zimą (sierpień) - foto. T. Janecki

 
„Arctowski” jest średniej wielkości stacją całoroczną, która od ponad 30 lat (od 26 lutego 1977 roku) nieprzerwanie kontynuuje swoją działalność (patrz: historia powstania) i posiada rozbudowaną infrastrukturę techniczną.
 
Ze względu na izolację trwającą przez znaczną część roku Stacja posiada  własne zaplecze logistyczne. Oprócz ciężkiego sprzętu niezbędnego przy rozładunku i załadunku statku oraz przy pracach budowlanych i renowacyjnych, posiada środki transportu lądowego oraz morskiego niezbędne przy wykonywaniu zadań naukowych i umożliwiające kontakt z innymi stacjami, refugiami terenowymi oraz statkami.

Łączność ze światem odbywa się drogą satelitarną (urządzenia Iridium oraz Inmarsat Mini-M oraz łącze internetowe). Do komunikacji lokalnej wykorzystuje się  łączność radiową UKF (urządzenia stacjonarne i przenośne). 
 
Oprócz grupy technicznej, monitoringowej oraz naukowej na Stacji w czasie antarktycznego lata często przebywają turyści (patrz: turystyka). Znaczne nagromadzenie ludzi na niewielkim obszarze wolnym od lodu zmusza do pedantycznego przestrzegania zasad ochrony środowiska (patrz: ochrona środowiska na Stacji). 
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA