POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Obiekty naszych badań :: Serolis polita (Pfeffer 1887)

Serolis polita (Pfeffer 1887)

Równonogi z rodziny Serolidae stanowią ważny składnik zespołu dużych organizmów bentosowych w ekosystemie morskiej Antarktyki. Występują one głównie na miękkim, piaszczystym oraz mulistym podłożu, do głębokości 900m. Dotychczas opisano koło 25 gatunków z rodzaju Serolis (Paraserolis) występujących w Antarktyce, z czego 20 gatunków są to formy endemiczne dla tego rejonu. Serolis polita jest pospolitym, płytkowodnym równonogiem, którego występowanie geograficzne ogranicza się do regionu Łuku Scotia. Największa głębokość, na jakiej odnotowano występowanie tego gatunku to 172m. W Zatoce Admiralicji S. polita występuje pospolicie na głębokości od 6 do 25m. Największe średnie zagęszczenie, wynoszące 274,3os/m2 zanotowano w 1991 roku na piaszczystym dnie w Zatoce Martel (jednej z odnóg Zatoki Admiralicji) na głębokości 11m. S. polita osiąga długość ciała około 30mm i masę około 1300mg, żyje ponad 6 lat. Jest typowym drapieżnikiem o nie wyspecjalizowanej diecie, w której dominują obunogi i wieloszczety. U gatunku tego zaobserwowano również zachowania kanibalistyczne. S. polita jest zwierzęciem niezbyt aktywnym ruchowo, około ¾ czasu spędza zagrzebany w osadach dennych, choć potrafi także aktywnie pływać na krótkich dystansach używając jako napędu odnóży, które podstawowo spełniają rolę oddechową. S. polita rozmnaża się co dwa lata, najczęściej w marcu. Ilość jaj w komorze lęgowej samicy wynosi średnio 40 sztuk i jest skorelowana liniowo z wielkością jej ciała. (TJ)
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA