POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Obiekty naszych badań :: Waldeckia obesa (Chevreux 1905)

Waldeckia obesa (Chevreux 1905)

Należąca do rodziny Lysianassidae, Waldeckia obesa jest pospolitym gatunkiem skorupiaka obunogiego (Amphipoda), spotykanym w morzach wokół całej Antarktydy. Poławiano ją zarówno na otwartym morzu jak i przy brzegach kontynentu. W. obesa występuje w szerokim zakresie głębokości, od strefy litoralu w rejonie Zachodniej Antarktyki do głębokości 660m we wschodniej części Morza Weddella. W Zatoce Admiralicji W. obesa występuje pospolicie na głębokości od 15 do 145m, gdzie stanowi ważny element zespołu zwierząt nekrofagicznych. Tysiące tych skorupiaków poławiano w pułapki denne z mięsem, zastawiane na głębokości od 5 do 90m. Pod względem liczebności ich udział przekraczał 8% wszystkich złowionych osobników, niezależnie od gatunku. Padlinożerny sposób odżywiana się W. obesa potwierdzają również eksperymenty laboratoryjne, choć gatunek ten może także zachowywać się jak drapieżnik. Dorosłe osobniki W. obesa osiągają długość 25mm oraz masę 650mg (niepublikowane pomiary własne). W Zatoce Admiralicji W. obesa zajmuje zbliżoną niszę ekologiczną do A. plebs. Zmienność sezonowa, wpływ temperatury i głodzenia na metabolizm obu gatunków są dobrze poznane. (TJ)
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA