POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Mapy

Mapy


Zachodni brzeg Zatoki Admiralicji - ortofotomapa, skala 1:10 000, autor dr Rafał Pudełko
 
Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego - mapa zasadnicza, skala 1:500, autorzy: Mariusz Pasik, Maria Elżbieta Kowalska, Sławomir Łapiński, Marcin Rajner
 
więcej map obszarów wyspy Króla Jerzego      
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA