ANTARKTYKA

Antarktyka :: Wiadomości ogólne :: Arktyka i Antarktyka

Arktyka i Antarktyka


Jaka jest różnica pomiędzy Arktyką, Antarktyką i Antarktydą ?

Arktyka to obszar na półkuli północnej, rozciągający się wokół Bieguna Północnego, obejmujący Ocean Arktyczny wraz z wyspami oraz północne części Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Przyjmuje się, iz granicą Arktyki jest  Koło Podbiegunowe Północne, czyli równoleżnik 66°33’N. Powierzchnia Arktyki wyznaczona tą granicą wynosi 21 mln km².
Nazwa Arktyka wywodzi się od greckiego słowa arktos czyli niedźwiedź. Wskazuje to geograficzne umiejscowienie Arktyki pod gwiazdozbiorem Wielkiej Niedźwiedzicy.

Antarktyka leży po przeciwnej stronie globu ziemskiego a więc jest w pozycji „anty” względem Arktyki i stąd jej nazwa Anty-Arktyka czyli Antarktyka. Nazwa ta określa obszar na półkuli południowej obejmujący kontynent Antarktyczny (Antarktydę) oraz otaczający go Ocean Południowy wraz z wyspami.
Umowną granicę morskiej Antarktyki wyznacza tzw. Konwergencja Antarktyczna. Według innego podziału jest to 60°szerokości geograficznej południowej.
 
Morska Antarktyka oznacza strefę klimatyczną o dominującym zimnym, morskim klimacie, różnym od klimatu kontynentu Antarktyki (cieplejszy o większych opadach i większym zachmurzeniu). Rejon Morskiej Antarktyki obejmuje głównie zachodnie wybrzeże Półwyspu Antarktycznego (na północ od 70 równoleżnika) wraz z przyległymi wyspami. Szetlandy Południowe znajdują się właśnie w tej strefie.

Antarktyda określa natomiast tylko i wyłącznie kontynent Antarktyczny, położony centralnie wokół Bieguna Południowego.
Antarktyda dzieli się na Wschodnią o przybliżonej powierzchni 10,5 mln km² i Zachodnią – o powierzchni 3,5 mln km². Granicę pomiędzy tymi obszarami wyznaczają Góry Transantarktyczne, ciągnące się od Morza Weddella (w sektorze atlantyckim) do Morza Rossa (w sektorze pacyficznym).
Powierzchnia Antarktydy wynosi prawie14 mln km² latem i powiększa się do nawet 21 mln km² zimą, gdy zwiększa się powierzchnia lodów. 98% powierzchni kontynentu Antarktycznego pokrywa lód o łącznej objętości około 30 mln km³, co stanowi prawie 75% światowych zasobów słodkiej wody.
Antarktyda jest najwyższym z kontynentów, jej średnia wysokość wynosi 2194m n.p.m. (więcej niż Azja z Himalajami).
Średnia miąższość (grubość) pokrywy lodowej wynosi 1829m, maksymalna zaś dochodzi do 4776m. Ogromny nacisk takiej masy lodu wcisnął znajdujący się pod nim ląd średnio o 600m pod poziom morza.
Najwyższy punkt pokrywy lodowej to Dome Argus we Wschodniej Antarktyce, na południe od Lodowca Szelfowego Amery’ego (80°49' S; 76°31' E), znajdujący się na wysokości 4091m n.p.m. 
Najwyższym szczytem Antarktydy jest Masyw Vinsona 4897m n.p.m. (w Górach Sentiel, należących do Masywu Ellswortha).
Biegun Południowy znajduje się na powierzchni kopuły lądolodu na wys. 2835m n.p.m. (TJ)
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA