ANTARKTYKA

Antarktyka :: Wiadomości ogólne :: Bieguny

Bieguny


Bieguny geograficzne
Są to stałe punkty na powierzchni Ziemi, na 90°S i 90°N, w których zbiegają się wszystkie południki. Bieguny geograficzne są jedynymi punktami na Ziemi, które nie mają długości geograficznej. Geograficzny Biegun Południowy jest zlokalizowany prawie w centrum kontynentu Antarktycznego.
 
Bieguny magnetyczne
Są to ruchome punkty na powierzchni Ziemi, w których wektor natężenia pola magnetycznego jest do niej prostopadły. Bieguny magnetyczne przemieszczają się z prędkością około 9km na rok. W 2007 roku południowy biegun magnetyczny miał współrzędne: 64°30'S i 137°45'E i był oddalony od bieguna geograficznego o około 2858km. Bieguny magnetyczne ułożone są odwrotnie niż bieguny geograficzne. Na Antarktydzie zlokalizowany jest północny (to nie pomyłka!) biegun magnetyczny ziemi. Południowy biegun magnetyczny leży natomiast w kanadyjskiej części Arktyki. 
 
Biegun niedostępności
Jest to punkt, znajdujący się najdalej od wszystkich wybrzeży kontynentu Antarktycznego (85°50’S i 65°47’E). Znajduje się on w odległości około 900km od Bieguna Południowego. Pierwszymi ludźmi, którzy dotarli do tego miejsca byli członkowie Radzieckiej Ekspedycji Antarktycznej w 1958 roku, w czasie trwania Międzynarodowego Roku Geofizycznego. Dla upamietnienia tego wyczynu postawiono tam tablice pamiątkową oraz popiersie Lenina.
 
Biegun wiatrów
To obszar na wybrzeżu Ziemi Adeli, gdzie najczęściej (średnio 341 dni w roku) wieją najsilniejsze na ziemi wiatry, których prędkość w porywach przekracza 300km/h.
 
Biegun zimna
To miejsce, gdzie zmierzono najniższą temperaturę na Ziemi -89,3°C (21 czerwca 1983 roku), okolice rosyjskiej stacji „Wostok”. Słupek rtęci nie podskoczył tu nigdy wyżej niż do –22°C.

Bieguny geomagnetyczne
 
Są to teoretyczne punkty na powierzchni Ziemi, w których znajdowałyby się bieguny magnetyczne bez zakłócającego wpływu jakichkolwiek oddziaływań zewnętrznych. Południowy biegun geomagnetyczny znajduje sie nidaleko rosyjskiej stacji "Wostok" i ma współrzędne: 78°30’S i 111°E. W okolicach biegunów geomagnetycznych obserwuje się najwyższą aktywność zórz polarnych.

Koła Podbiegunowe (Koła Polarne, Kręgi Polarne)
 
Są to równoleżniki o bezwzględnej szerokości geograficznej dopełniającej nachylenie ekliptyki do kąta 90°, co równa się w przybliżeniu 66°33,3’. Koła Podbiegunowe (Północne i Południowe) wyznaczają granicę pomiędzy strefami umiarkowanymi i polarnymi.
 
 
 
 mapa satelitarna Antarktydy pochodzi ze strony: http://lima.usgs.gov/
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA