ANTARKTYKA

Antarktyka :: Wiadomości ogólne :: Ocean Południowy

Ocean Południowy


„...stalowoszary, zawsze niespokojny, przerażająco zimny ogromny obszar wód, do których dostępu broni swą surowością sama natura...”. 
S. Rakusa-Suszczewski
 
Ocean Południowy (zwany Lodowatym lub Antarktycznym) obejmuje południowe części trzech znanych oceanów: Atlantyku, Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego. Za jego umowna granicę przyjmuje się 60° szerokości geograficznej południowej. Wody tego oceanu opływają kontynent antarktyczny zgodnie z ruchem wskazówek zegara tworząc wielki prąd morski tzw. Dryf Wiatrów Zachodnich. Jedynie tuż przy samym brzegu kontynentu prąd ma kierunek przeciwny.
 
Poza granicą czysto umowną Południowy Ocean Lodowaty ma także granicę fizyczną. Jest nią strefa Konwergencji Antarktycznej, gdzie zimne wody płynące od strony kontynentu zapadają się pod cieplejsze wody subtropikalne. W tym dosyć wąskim pasie woda powierzchniowa gwałtownie zmienia właściwości fizyko-chemiczne: temperaturę, gęstość i zasolenie. Ta fizyczna izolacja wód powierzchniowych od głębszych, oraz bliższych kontynentowi od tych znajdujących się bardziej na północ stanowi dla wielu grup zwierząt morskich niemożliwą do przebycia granicę. Jest to jedna z podstawowych przyczyn, która przez miliony lat kształtowała i nadal kształtuje cały szeroko rozumiany ekosystem Morskiej Antarktyki. Izolacja tego kontynentu trwa już około 40 milionów lat. (TJ)
 
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA