INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: IPY :: I IPY (1882 - 1883)

I IPY (1882 - 1883)

Pierwszy Międzynarodowy Rok Polarny (I IPY) odbył się w latach 1882-1883.
Jego organizatorem była Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna.
Głównym zadaniem tego przedsięwzięcia było zbadanie zjawisk geofizycznych zachodzących w rejonach polarnych.
W tym celu zorganizowano łącznie 15 ekspedycji naukowych i eksploracyjnych, w tym 13 do Arktyki i 2 do Antarktyki.
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA