INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: IPY :: II IPY (1932 - 1933)

II IPY (1932 - 1933)


Drugi Międzynarodowy Rok Polarny (II IPY) odbył się w latach 1932-1933, również z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej.
Podobnie jak w czasie I-szego IPY w kręgu podstawowych zainteresowań znalazły się: meteorologia, magnetyzm ziemski oraz badania atmosfery a szczególnie wyjaśnienie zjawisk jonosferycznych.
Tym razem w programach naukowych uczestniczyło już 40 państw, w tym również Polska, prowadząc badania w Arktyce.
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA