INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: IPY :: IV IPY (2007 - 2008)

IV IPY (2007 - 2008)


     
Twórzmy historię zamiast ją powtarzać” („Create history – not repeat it”) - to hasło wiodące Czwartego Międzynarodowego Roku Polarnego 2007 - 2008 (IV IPY), który oficjalnie rozpoczął się 1 marca 2007 roku w Paryżu i trwał do marca 2009 roku. Przy obecnej edycji IPY nazwa „rok” może być myląca, gdyż ze względu na przemienności pór roku na obu półkulach wszelką aktywność zaplanowano na 2 pełne cykle roczne.
 
IV IPY to przedsięwzięcie naukowe na niespotykana dotąd skalę. W jego ramach zaplanowano realizację w sumie 220 projektów badawczych, w których uczestniczyć będą tysiące naukowców z 63 państw.
     
Międzynarodowa Grupa Ekspertów ds. Zmian Klimatycznych opublikowała raport, z którego wynika, że rejony polarne są „bardzo wrażliwe na wzrost temperatury”. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na ocieplanie się klimatu w czasie ostatnich 100 lat, szczególnie w ostatniej dekadzie XX wieku. Średni wzrost temperatury powierzchniowej na całym globie wyniósł 0,6°C. Na te zmiany najwyraźniej reaguje środowisko polarne, szczególnie na półkuli północnej. Wrażliwym i spektakularnym wskaźnikiem takich zmian jest kriosfera (morskie i lądowe formacje lodowe).

Podstawowym założeniem IV IPY jest intensywny rozwój międzynarodowych i interdyscyplinarnych badań naukowych i obserwacji skupionych na regionach polarnych Ziemi. Ma on również zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na ogromne znaczenie Arktyki i Antarktyki dla przebiegu procesów globalnych takich jak np. klimat.
 
Podstawowym celem prowadzonych przez dwa lata badań było zrozumienie i ocena przeszłych, obecnych i przyszłych zmian obszarów polarnych Ziemi takich jak:
  • zmniejszania się masy i zasięgu lodu, co ma bezpośredni wpływ na lokalne ekosystemy;
  • zmiany w opadach śniegu i kurczenie się lodowców oraz wpływ tych zjawisk na poziom światowej konsumpcji wody;
  • roli biegunów w regulacji klimatu w skali całej Ziemi.
Istotnym elementem programu jest również stworzenie multidyscyplinarnej sieci obserwacyjnej dla wielopłaszczyznowego rozpoznania środowisk polarnych w celu lepszego zrozumienia zmian bieżących oraz ustalenia punktów odniesienia dla przyszłych zmian.
 
W tym celu niezbędne jest zgromadzenie jak największej ilości danych pomiarowych, pozwalających ustalić przyczyny wywołujące zmiany w środowiskach polarnych. Konieczna jest więc sieć współpracujących ze sobą obserwatoriów polarnych, organizowanie ekspedycji morskich a także prowadzenie obserwacji i pomiarów z kosmosu. (TJ) 

Udział ZBA PAN w międzynarodowych projektach badawczych (w ramach IV IPY)
 
 
Zapraszamy do odwiedzenia: oficjalnej strony IV IPY  oraz  polskiej strony  IV IPY 
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA