POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Ochrona przyrody i zarządzanie

Ochrona przyrody i zarządzanie


Polska jako sygnatariusz Układu Antarktycznego zobowiązana jest do przestrzegania ustaleń zawartych w Protokole o Ochronie Środowiska (tzw. Protokole Madryckim). Uczestnicy kolejnych wypraw musza zapoznać się z powszechnie obowiązującym „Kodeksem Zachowań dla Osób Odwiedzających Antarktykę” . Poza tym istnieje szereg regulacji prawnych i ustaleń podjętych podczas kolejnych posiedzeń ATCM/CEP i zebranych w "CEP Handbook".
 
Cały obszar Zatoki Admiralicji wraz ze zlewnią podlega międzynarodowemu zarządzaniu przez państwa, posiadające stacje w rejonie Zatoki Admiralicji. Przewodnictwo koordynacji działalności ASMA No. 1 zmienia się w cyklu czteroletnim. Obecnie państwem kierującym jest Brazylia. 
 
Obszar ten figuruje pod nazwą ASMA 1 - Antarctic Specially Managed Area i znajduje sie pod stałym monitoringiem służb ochrony środowiska zgodnie z ustaleniami art. III Protokołu Madryckiego oraz zaleceniami ATCM/CEP (gospodarka odpadami, ściekami, paliwem, nadzór ruchu turystycznego itd.).

Na zachodnim brzegu Zatoki Admiralicji jest zlokalizowany obszar chroniony: ASPA 128 - Antarctic Specially Protected Area (dawny SSSI-8). Powstał on z inicjatywy Polski i jest pod "opieką" polskich naukowców.

Na wschód od Zatoki Admiralicji, w Zatoce Króla Jerzego, na Przylądku Lions Rump znajduje się drugi obszar podlegający specjalnej ochronie, także powstały z polskiej inicjatywy: ASPA 151 - Antarctic Specially Protected Area(dawny SSSI-34).

W sąsiedztwie polskiej Stacji znajduje się grób Włodzimierza Puchalskiego, wpisany na listę Historycznych Miejsc i Pomników Antarktyki pod numerem 51. (HSM 51 – Historic Sites and Monuments).
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA