INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Pracownicy :: Dawni pracownicy

Dawni pracownicy


Naukowcy: (w nawiasie podano okres pracy w ZBA PAN)
 
prof. Krzysztof Birkenmajer (2000-2002)
dr Piotr Ciaputa (1993-2003)
dr Stuart Donachie (1992-1995)
dr Małgorzata Godlewska (1992-1993)
dr Mikołaj Golachowski (2002-2009)
mgr Jakub Grzesiak (2009-2011)
dr Tomasz Janecki (1997-2011)  - Zastępca Dyrektora w latach 2006-2011
dr Katarzyna Janiec (1992-1995)
mgr Marek Juchnowicz-Bierbasz (1995-2002)
prof. Ewa Kamler (1999-2002)
dr Piotr Kosiorek (1992-1996)
dr hab. Krzysztof Krajewski (do 2011)
dr Maciej Lipski (1992-1995)
prof. Maria A. Olech (do 2011)
prof. Karol Opuszyński (1993-1994)
dr Magdalena Owczarek (1998-2000)
mgr Mariusz Potocki (do 2012)
prof. Stanisław Rakusa-Suszczewski - Dyrektor ZBA PAN w latach 1992-2005
dr Katarzyna Salwicka-Ciaputa (1995-2008)
prof. Andrzej Tatur - Dyrektor ZBA PAN w latach 2006-2011
dr Agnieszka Wasiłowska (2006- 2012)
mgr Tomasz Zadrożny (1993-1998)
mgr Iwona Zwolska (1999-2003)
dr Magdalena Żmuda-Baranowska
dr hab Elżbieta E. Kopczyńska (do 2013)
dr Marta Potocka (Markowska) (do 2015)

 
Administracja:
 
Krzysztof Adamczyk (1993-1996)
Mariusz Ciepliński (1992-1992)
Ewa Gierula-Uchmańska (1992-1992)
Halina Gołąbek (1992-2006)
Małgorzata Gromadka (2006-2011)
Ewa Jarzębska
Hanna Jurerk (1994-2009)
Małgorzata Jurek (1994-2002)
Elżbieta Krajczyńska (1997-2003)
Mirosława Leszczyńska-Koziarska (1993-2002)
Alina Micherewicz (1992-1994)
Franciszek Morawski (1995-1995)
Kazimierz Potrzebowski (1992-1992)
Barbara Puchalska (1992-1993)
Alicja Sądej (do 2012)
Jacek Szymaniak (1999-1999)
Zdzisław Wrzeszcz (1992-1994)
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA