INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Badania :: Monitoring ekologiczny

Monitoring ekologiczny


Obserwacje ptaków i ssaków płetwonogich w okolicach Stacji „Arctowski” prowadzone są od początku jej istnienia. Wiele pokoleń obserwatorów zbierało informacje o występowaniu, liczebności i biologii gatunków. Powstała w ten sposób baza danych jest ważnym źródłem informacji wykorzystywanych w wielu dziedzinach badań. Ze względu na wrażliwość na zmiany klimatyczne liczebność populacji badanych gatunków może być traktowana jako bioindykator zmian ekologicznych w środowisku morskim Antarktyki.

W 1979 roku wzdłuż zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego, w Archipelagu Szetlandów Południowych, ze względu na wyjątkową obfitość występujących tam gatunków ptaków i ssaków powstał Rejon Specjalnych Zainteresowań Naukowych SSSI No. 8. W 1991 roku w sąsiedniej zatoce, Króla Jerzego powstał SSSI No. 34. Na podstawie zebranych wieloletnich obserwacji nadano monitorowanym obszarom statusu terenów chronionych. W 2000 roku tereny te zmieniły status i nazwę na Antarktyczny Obszar Specjalnej Ochrony w skrócie ASPA. Obecnie Polska sprawuje pieczę nad ASPA 128 (dawne SSSI No. 8) i ASPA 151 (dawne) SSSI No. 34

Zakład Biologii Antarktyki PAN w oparciu o Polską Stację Antarktyczną „Arctowski” i dwa refugia terenowe prowadzi w ramach monitoringu ekologicznego obserwacje ptaków i ssaków morskich na terenach ASPA 128 i ASPA 151. Od 2008 roku na terenie ASPA 151 monitoring prowadzony jest zgodnie z zaleceniami CCAMLR z zastosowaniem standardowych metod CEMP (CCAMLR ecosystem monitoring program). Jest to polski wkład w międzynarodowy monitoring ekosystemu mórz otaczających Antarktydę. Zebrane dane, dotyczące wielkości i dynamiki rozwoju populacji pingwinów i ssaków płetwonogich włączane są do międzynarodowej bazy danych CCAMLR.
Na obszarze ASPA 128 prowadzone są całoroczne obserwacje ptaków i ssaków płetwonogich (w oparciu o Stacje”Arctowski”), natomiast na obszarze ASPA 151 (Lions Rump, Zatoka Króla Jerzego) obserwacje prowadzone są tylko w sezonie letnim (w oparciu o refugium „Lions Rump”).

Obserwatorzy zatrudniani są tylko na sezon letni, w dwóch następujących po sobie latach. Pierwszy rok obejmuje naukę poprawnego przeprowadzania monitoringu pod okiem osoby doświadczonej, drugi rok to przekazywanie zdobytej podczas pierwszego sezonu wiedzy nowemu członkowi grupy monitoringowej.
 

Pracę obserwatorów koordynuje dr Małgorzata Korczak
 
.
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA