POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Stacja - historia i infrastruktura :: Infrastruktura techniczna :: Magazyn mleczny i warzywny

Magazyn mleczny i warzywny


Dwa s±siaduj±ce ze sob± kontenery 20-stopowe (2 x 14,7m²), ogrzewane do temperatury około +4°C przeznaczone do przechowywania ¶wieżych warzyw i owoców oraz mleka w kartonach, jaj, oleju itp.
 
    

Magazyn mleczny

 

Magazyn warzywny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA