POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Stacja - historia i infrastruktura :: Infrastruktura techniczna :: Magazyn geofizyki

Magazyn geofizyki


Budynek nie ogrzewany, wielkości kontenera 20-stopowego (12,8 m2) wykonany całkowicie z drewna bez elementów stalowych, służący dawniej jako obserwatorium magnetyczne, obecnie używane jako magazyn chemiczny.
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA