POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Stacja - historia i infrastruktura :: Infrastruktura techniczna :: Latarnia morska

Latarnia morska


Pozycja: 62°09'45" S, 58°27'45" W
Wysoko¶ć ¶wiatła: 20 m n.p.m.
Zasięg: 8 Mm
  
 
Budowę latarni rozpoczęto w grudniu 1977 roku w ramach drugiej wyprawy antarktycznej.    
 
Jako miejsce pod budowę wybrany został wysoki, bazaltowy blok skalny, znajduj±cy się około 220m od zabudowań stacji. W skale wywiercono otwory, do których wpuszczono stalowe kotwy.
Następnie wylano żelbetonow± płytę, na której ułożono stalow± podstawę latarni, przykręcon± do wystaj±cych, stalowych kotew. Konstrukcję wieży stanowi kratownica pokryta blach± ocynkowan±.
Latarnia jest okr±gł±, metalow± wież± o ¶rednicy 80cm i wysoko¶ci 6m, pomalowan± w poziome, białe i czerwone pasy.
Poniżej Ľródła ¶wiatła, maj±cego zasięg 8 Mm, znajduje się galeryjka, powyżej za¶ stożkowy daszek. Latarnia, zasilana agregatem pr±dotwórczym, ¶wieci cał± dobę.

Latarnia została uruchomiona 16 marca 1978 roku.

W 2006 roku latarnię wyremontowano i zmieniono oryginalne malowanie na dwa pasy - biały na górze i czerwony na dole a na nich czarny, pionowy napis ARCTOWSKI

   
   

foto. T. Janecki

Opis jaki¶ drugiOpis jaki¶ jedenOpis jaki¶ trzeci

 
 
na podstawie: Wiadomo¶ci Żeglarskie, Nr 28 z 15 lipca 1978 roku „Polskie Latarnie Morskie”, Apoloniusz Łysejko, 1988
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA