INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Badania :: Naukowa Sieć Polarna

Naukowa Sieć Polarna


 „Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych”   więcej>>    

Tematy realizowane w ramach Sieci w 2008 roku: 
  • Wielodyscyplinarne badania kopalnych i współczesnych osadów morskich i jeziornych rejonów polarnych jako źródło informacji o zmieniającym się klimacie.  
  • Zlewnie polarne (zlodowacone i niezlodowacone) jako geoekosystemy w zmieniającym się klimacie.  
  • Określenie wpływu stałych i sezonowych stacji badawczych w strefach polarnych na degradację i zanieczyszczenie gleb i wód w ich otoczeniu.
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA