INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Pracownicy :: Dawni pracownicy :: prof. Andrzej Tatur

prof. Andrzej Tatur


  Stanowisko: profesor 
Dyscyplina naukowa: geochemia, geologia
e-mail: tatura_et_interia.pl, 
 
Urodził się 16 września 1944 roku w Warszawie.
Studia wyższe ukończył w roku 1969 na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością: „geochemia mineralogia i petrografia”.
 
Od roku 1970 pracował w Instytucie Ekologii PAN, gdzie w roku 1978 obronił pracę doktorską pt. "Geochemia gleb pastwiskowych w Małych Pieninach", a w roku 2002 uzyskał habilitację po przedstawieniu rozprawy "Ornitogenne ekosystemy morskiej Antarktyki: ich geneza rozwój i zanik".
Badał gleby ornitogenne, osady denne jezior i oceanów, zaangażowany był w prace limnologiczne i oceanograficzne oraz brał udział w litostratygraficznych i paleontologicznych opracowaniach geologicznych.
 
W 1979 roku zaangażował się w badania polarne.
Uczestniczył w pięciu Wyprawach Antarktycznych Polskiej Akademii Nauk (1979/1980, 1984 -1986, 2002/2003, 2006/2007, 2008/2009) na wyspę King George do Stacji Arctowskiego, w dwóch Argentyńskich Wyprawach Antarktycznych (1992, 1994) na wyspę Seymour w ramach programu BIOTAS, oraz w Rosyjskich Wyprawach Antarktycznych (RAE 49, 2003/2004 i RAE 53, 2007/2008) do oazy Larsemann Hills i do oazy Schirmachera we Wschodniej Antarktydzie.
W ramach Argentyńsko-Polskiej współpracy naukowej, brał udział w międzynarodowych wyprawach (IGCP 263 i 324) do Ziemi Ognistej (1987), w Andy i do Patagonii (1992,1993,1994, 1996,1999) nawiązujących tematycznie do badań antarktycznych.
Dzięki Stypendium Rządu Norweskiego był zaangażowany w badania oceanograficzne na szelfie wokół Svalbardu (1994) wykonywane podczas rejsu statku badawczego „Jan Mayen”.
W roku 2002 uczestniczył w badaniach paleolimnologicznych w Fińskiej Arktyce (Projekt LAPBIAT-UE).
W latach 1998-2001 uczestniczył w projekcie UE NICOLAS, a następnie w projekt UE ALARM (2003-2008).
 
W roku 2003 rozpoczął pracę w Zakładzie Biologii Antarktyki. W latach 2006 -2011 pełnił funkcję Dyrektora Zakładu

Prowadził badania w projekcie zamawianym Ministerstwa Nauki i Edukacji poprzedzającym IV Międzynarodowy Rok Polarny (MRP) dotyczącym zmian przeszłego klimatu Antarktyki, a następnie rozpoczął badania w międzynarodowych projektach antarktycznych o akronimach CLICOPEN, AMES, ACE i ATMOPOL, których realizacja przypadła na IV MRP.
 
Był  członkiem Polskiej delegacji na coroczne Spotkania Konsultacyjne Układu Antarktycznego / Komitetu Ochrony Środowiska (ATCM/CEP), a także reprezentuje Polskę w obradach Komitetu  Menadżerów Narodowych Programów Antarktycznych (COMNAP).
 
Jest autorem lub współautorem około 100 publikacji naukowych, połowa z nich dotyczy badań polarnych, głównie antarktycznych. 

Wybrane publikacje o tematyce polarnej:
 1. Tatur A. 1989. Ornithogenic soils of the maritime Antarctic. Pol. Polar Res. 10,4; 481 - 532.
 2. Tatur A. and Keck A. 1990. Phosphates in ornithogenic soils of the maritime Antarctic. Proc. NIPR Symp. Polar Biol. 3: 133-150.
 3. Gaździcki A., Gruszczyński M., Hoffman A., Małkowski K., Marensi S., Hałas S. and Tatur A. 1992. Stable carbon and oxygen isotope record in the Paleogene of La Meseta Formation Seymour Island Antarctica. Antarctic Science 4,4; 461 - 468.
 4. Tatur A., Barczuk A., del Valle R., Sletten R. and Kicińska E. 1993. Surface mineralisation on Seymour Island, Antarctica. Pol. Polar Res. 14,2; 153 -168.
 5. Tambussi C., Noriega J., Gaździcki A., Tatur A., Reguero M.A. and Vizcaino S.F. 1994. Ratite bird from the Paleogene La Meseta formation Seymour Island Antarctica 1994. Pol. Polar Res.15,1-2; 15 - 20.
 6. Martinez - Macchiavello J.C., Tatur A., Servant -Vildary S. and del Valle R. 1996. Holocene environmental changes in a marine - estuarine -lacustrine sediment sequence, King George Island, Antarctica. Antarctic Science. 8,4; 312 - 322.
 7. Tatur A., Myrcha A. and Niegodzisz J. 1997. Formation of abandoned penguin rookery ecosystems in maritime Antarctic. Polar Biology. 17: 405 - 417.
 8. Tatur A., del Valle R., Barczuk A. 1999. Discussion on the uniform pattern of Holocene tephrochronology in South Shetland Islands, Antarctica. Polish Polar Studies, XXVI Polar Symp, Lublin, June 1999: 303-321.
 9. Tatur A. 2002. Ornithogenic Ecosystems in the maritime Antarctic - formation, development and disintegration. In: Beyer L. and Bölter M. (eds). Geoecology of Terrestrial Antarctic Ice-Free Coastal Landscapes, Ecological Studies 154, Springer Verlag 161-184.
 10. Tatur A., del Valle R., Bianchi M.-M., Outes V., Villarosa G., Niegodzisz J. and Debaene G. 2002. Late Pleistocene palaeolakes in Andes and Extra-Andean Patagonia at mid-latitudes of South America. Quaternary International. 89, 135-150.
 11. Myrcha A., Jadwiszczak P., Noriega J., Tambussi C., Gaździcki A., Tatur A., del Valle R. 2002. Taxonomic revision of Antarctic Eocene penguins based on tarsometatarsus morphology. Polish Polar Res. 23,1: 5-46.
 12. Gaździcki A., Hara U.,Tatur A. and del Valle R. 2004. The Weddell Sea Formation. Pol. Polar Res. 25: 189-204.
 13. Tatur A., del Valle R., Barczuk A., Martinez-Macchiavello J. 2004. A record of Holocene environmental changes in terrestrial sedimentary deposits on King George Island, Antarctica. Ocean and Polar Research. 26, 3: 531-537.
 14. Birkenmajer K., Gazdzicki A., Krajewski A., Przybycin A., Solecki A., Tatur A. 2005. First Cenozoic glaciers in West Antarctica. Pol. Polar Res. 26,1: 3-12.
 15. Szeroczyńska K., Tatur A., .Weckstrom J., Gąsiorowski M., Noryśkiewicz A.M. and Sienkiewicz E. 2007. Holocene environmental changes in northwest Finish Lapland reflected in the multi-proxy record of a small subarctic lake. J. Paleolimnol. 38,1: 25-47.
 16. Jadwiszczak, P. Gazdzicki, A. and Tatur, A. 2008. An ibis-like bird from the Upper La Meseta Formation (Late Eocene) of Seymour Island, Antarctica. Antarctic Science 20: 413-414.
 17. Majewski W. , Tatur A. 2009. Criboelphdium webbi sp. Nov.: A new Antarctic foraminifer species for detecting climate changes in sub Recent glacier – proximal sediments. Antarctic
 Zobacz pełną listę publikacji >>
 
 
 
.
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA