INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Pracownicy :: dr hab. inż. Katarzyna J. Chwedorzewska

dr hab. inż. Katarzyna J. Chwedorzewska


Stanowisko: adiunkt
Dyscyplina badawcza: biologia molekularna, genetyka populacji
e-mail: kchwedorzewska_et_go2.pl

W Zakładzie Biologii Antarktyki pracuję od maja 2004 roku. Poprzednio byłam pracownikiem Ogrodu Botanicznego CZRB - PAN w Powsinie, gdzie zajmowałam się zmianami genetycznymi wywołanymi starzeniem się nasion przechowywanych w bankach genów. Pracę doktorską z genetyki roślin obroniłam na SGGW w Warszawie. Obecnie zajmuję się genetyką populacji roślin antarktycznych i szeroko pojętym wpływem człowieka na ekosystemy antarktyczne. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych nadała mi Rada Naukowa, Wydziału Biologii i Biotechnologii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku 2013.
 
Wyprawy i staże naukowe:
Polskie Wyprawy Antarktyczne na Stacje im. H. Arctowskiego:
XXV (2000-2001) - zimowanie
XXX (2005-2006) - grupa letnia
XXXI (2006-2007) - grupa letnia
XXXIII (2008-2009) - grupa letnia
XXXIV (2009-2010) - grupa letnia

Staże zagraniczne i inne wyprawy naukowe
1992 - Wyprawa Koła Naukowego Studentów Geografii Uniwersytetu Warszawskiego na Syberie w okolice jeziora Bajkał
1994 – Wymiana naukowa między Polską Akademią Nauk, Ogrodem Botanicznym Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie i Centralnym Ogrodem Botanicznym Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku
1996 - Wyprawa naukowa PAN, Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie i Rosyjskiego Instytutu Roślin Leczniczych i Aromatycznych w okolice Archangielska (Rezerwat Pieniega i wybrzeże Morza Białego)
1997-1998 - Staż naukowy na wydziale Biologii, Colorado State University, Fort Collins, USA
2006 - Szkoła młodych naukowców: „Biologia mórz arktycznych” – Białomorska Biologiczna Stacja "Картеш", Instytutu Zoologicznego, Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu, Stacja Badawcza w Dalnie Zelentsy nad morzem Barentsa, Instytutu Biologii Morza w Murmańsku
2013 - XX - Seminarium Terenowe Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Szata roślinna i endemity Krety"
Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych:
 
 • Sekretarz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem IGBP - Global Change „Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery” przy Prezydium PAN w latach 2003-2011.
 • Członek Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w latach 2003-2006.
 • Członek Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN od 2009.
 • Przedstawiciel w SCADM (Standing Committee on Antarctic Data Management)
 • Przedstawiciel w "COMNAP - The Council of Managers of National Antarctic Programs"
 • Przedstawiciel Polski (Life Science) w SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego
 • Członek Klubu Polarnego, Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Reprezentant Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Radzie "Naukowej Sieci Polarnej"
 • Członek grupy roboczej "Polar Task Force" przy Departamencie Polityki Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych
GRANTY:
 1. Analiza zmienności populacyjnej żyta na poziomie molekularnym w aspekcie długoterminowego przechowywania i regeneracji ziarniaków. Projekt badawczy zamawiany Komitet Badań Naukowych Nr 5 P06A 002 19, lata realizacji 2000-2004. Główny wykonawca
 2. Struktura, ewolucja dynamika litosfery, kriosfery biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz Antarktyce. Zadanie badawcze: Rozpoznanie morfologicznych i genetycznych cech gatunków roślin szczególnie ekspansywnych w procesie propagacji i zasiedlania rejonów Antarktyki i porównawczo Arktyki. Projekt badawczy zamawiany Komitet Badań Naukowych Nr PBZ-KBN-108/P04/2004, lata realizacji 2004-2008. Wykonawca
 3. Uprawy Convallaria majalis L. jako potencjalne zagrożenie dla stanowisk naturalnych - próba oceny skali problemu na podstawie zmienności morfologicznej i genetycznej. Projekt badawczy własny Komitet Badań Naukowych 2 P04G 103 28/2004, lata realizacji 2004-2008. Wykonawca
 4. Wpływ ocieplenia klimatu w rejonie Półwyspu Antarktycznego na funkcjonowanie ekosystemów morskich i lądowych. Projekt badawczy specjalny 102/IPY/2007/01 CLICOPEN (ID-34), lata realizacji 2007-2011. Wykonawca
 5. Barwniki cyklu ksantofilowego jako bioindykatory reakcji drzew leśnych na stres (system wczesnego ostrzygania przed zagrożeniem dla drzewostanu wywołanym niekorzystnymi warunkami siedliskowymi). Projekt badawczy Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 2/01, lata realizacji 2007-2011. Wykonawca
 6. Gatunki obce w Antarktyce. Projekt badawczy specjalny IPY/27/2007, lata realizacji 2007-2011. Kierownik
 7. Poa annua w Antarktyce, zmienność genetyczna i metylacyjna. Projekt badawczy własny nr N N304 000236, lata realizacji 2007-2011. Kierownik
 8. Genetyczne i epigenetyczne zróżnicowanie Colobanthus quitensis na tle zmiennych warunków środowiska. Projekt badawczy własny nr N N303 796240, lata realizacji 2011-2014. Kierownik
 9. A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems (MONICA). Projekt badawczy w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej No 197810. lata realizacji 2013-2017. Principal Investigator
 10. Poa annua w Antarktyce - specyfika rozprzestrzeniania się gatunku w skrajnych warunkach siedliskowych 2013/09/B/NZ8/03293. lata realizacji 2014-2017. Kierownik
PUBLIKACJE:
POLARNE

 1. Nędzarek A., Chwedorzewska K.J. 2004. Biogeny w glebie i w wodzie zasilającej wybrane stanowiska trawy Deschampsia antarctica (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka). W: Polish Polar Studiem. Red.: Styczyńska A., Marsz A.. XXX International Polar Sympodium Gdynia. Materiały konferencyjne pp. 263-270.
 2. Chwedorzewska K.J., Nędzarek A. 2004. Molekularna analiza zmienności genetycznej populacji Deschampsia antarctica i jej gatunków pokrewnych. Materiały Zjazdowe Konferencji poświęconej pamięci Profesora Jerzego Szweykowskiego „Zmienność i ewolucja” Poznań, pp. 86.
 3. Nędzarek A., Chwedorzewska K.J., Rakusa-Suszczewski S. 2004: Stężenie biogenów w glebie i w wodzie zasilającej wybrane stanowiska trawy Deschampsia antarctica (King George Island, Antarctica). XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia, 23-25 września. Materiały konferencyjne 129-130.
 4. Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T., Puchalski J. 2004. Molecular and morphological variation of antarctic grass Deschampsia antarctica Desv. from King George Island (Antarctica). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73: 23-29.
 5. Nędzarek A., Chwedorzewska K.J. 2004. Stężenie nutrientów w wodzie zasilającej wybrane stanowiska trawy Deschampsia Antarctica Desv.(King George Island, Antarctica). Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 234 (93): 299-304.
 6. Nędzarek A., Chwedorzewska K.J. 2004. Biogeny w glebie i w wodzie zasilającej wybrane stanowiska trawy Deschampsia antarctica Desv. (Wyspa Kórla Jerzego, Antarktyka). Polish Polar Studies: 263-270.
 7. Chwedorzewska K.J. 2004. Preliminary genetic study on species from genus Deschampsia from Antarctic (King George Is) and Arctic (Spitsbergen). Japan National Institute of Polar Research. XXVII Symposium on Polar Biology Tokyo. Materiały konferencyjne pp. 88.
 8. Domanov M.M., Chwedorzewska K.J., Rakusa-Suszczewski S. 2005. CO2 partial pressure in near-water air layer at the Atlantic cross-section November - December 2000. Oceanology 45(3): 343-349.
 9. Chwedorzewska K.J., Wojtuń B., Bednarek P.T. 2005. Genetic and Morphological variation of Saxifraga cespitosa L. from Spitsbergen (Svalbard) – a preliminary study. Polar Biology 28: 802-804.
 10. Komosińska E., Jarzyna I., Wódkiewicz M., Chwedorzewska K.J., Milanowski R., Zachwatowicz M., Wyszomirski T. 2005. Some aspects of variability in small balsam (Impatiens parviflora DC. 8th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions (EMAPI). Katowice 5-12 września. Materiały konferencyjne pp. 345.
 11. Chwedorzewska K.J. 2006. Preliminary genetic study on species from genus Deschampsia from Antarctic (King George I.) and Arctic (Spitsbergen). Polar Bioscience 19: 142-147.
 12. Chwedorzewska K.J., Nędzarek A. 2006.Preliminary genetic study on Deschampsia antarctica, and their related species from genus Deschampsia. In: Variability and Evolution- New Perspectives. W. Prus-Głowacki, E. Pawlaczyk (eds) Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Seria Biologia, 72: 149-157.
 13. Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T. 2008. Genetic variability in the Antarctic hairgrass Deschampsia antarctica Desv. from maritime Antarctic and sub-Antarctic sites. Polish Journal of Ecology 56: 209-216.
 14. Chwedorzewska K.J. 2008. “Poa annua L. in Antarctic – searching for the source of introduction”. Polar Biology 31:263-268.
 15. Chwedorzewska K.J., Giełwanowska I., Szczuka E., Bochenek A. 2008. Anatomical and genetic variation of Deschampsia antarctica Desv. from King George Island (the Antarctic). Polish Polar Research 29(4): 377-386.
 16. Chwedorzewska K.J., Olech M., Korczak M. 2008. Obcy w Antarktyce. In: A. Kowalska, A. Latocha, M. Marszałek and J. Pereyma (eds) Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych.Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław: 197-201.
 17. Chwedorzewska K.J. 2009. Terrestrial Antarctic Ecosystems at the Changing World – an overview. Polish Polar Research 30 (4): 263-273.
 18. Chwedorzewska K.J. 2008. Obchody XXX - lecia polskiej stacji antarktycznej im. Henryka Arctowskiego. Biuletyn Polarny 14: 36-38.
 19. Chwedorzewska K.J. 2008.Antarktyda zagrożona jest inwazją. Biuletyn Informacyjny Wydziału II – Nauk Biologicznych PAN 4: 7.
 20. Chwedorzewska K.J. 2009. Zielona Antarktyda – wpływ ocieplenia klimatu na wrażliwe ekosystemy lądowe. Biuletyn Informacyjny Wydziału II – Nauk Biologicznych PAN 3: 3.
 21. Chwedorzewska K.J. and Korczak M. 2010. Human impact upon the environment in the vicinity of Arctowski Station, King George Island, Antarctica. Polish Polar Research 31 (1): 45-60.
 22. Chwedorzewska K.J., Korczak M., Bednarek P.T., Markowska-Potocka M. 2010. Low genetic differentiation between two morphotypes of the gastropod Nacella concinna from Admiralty Bay, Antarctica. Polish Polar Research 31 (2): 195-200.
 23. Chwedorzewska K.J.2010. Recent rapid regional climate changes in Antarctic and their influence on a low diversity ecosystems. Papers on Global Change IGBP 17: 17-30.
 24. Chwedorzewska K.J. 2010. Rosnąca antropopresja w polarnych rejonach południowej hemisfery - inwazja uczonych. Growing human impact in the southern polar regions - the scientist’s footprint. Academia 21: 34-35.
 25. Chwedorzewska K.J. 2010. Impact of Climate induced glacial melting on marine and terrestric coastal communities on a gradient along the Western Antarctic Peninsula (Mądralin, Poland 24 - 29 August 2009).Papers on Global Change IGBP 17: 83-85.
 26. Korczak-Abshire M. and Chwedorzewska K.J. 2010. XXXIII Polish Polar Symposium."Polish Science in the International Polar Year (Łódź, Poland 18-19 June 2010) Papers on Global Change IGBP 17: 91-92.
 27. Korczak-Abshire M. and Chwedorzewska K.J. 2010. International Polar Year Oslo Science Conference (Oslo, Norway, 8-12 July 2010). Papers on Global Change IGBP 17: 87-90.
 28. Chwedorzewska K.J. 2010.“Antarctic Climate Change and the Environment” - A contribution to the Internetional Polar Year 2007-2008. by J. Turner, R. Bindschadler, P. Convey, G. Di Prisco, E. Fahrbach, J. Gutt, D. Hodgson, P. Majewski, C. Summerhayes (eds), published by the SCAR Scott Polar Research Institute, Lensfield Road, Vicrtoire Press, Cambridge, 2009, 526 pp. Papers on Global Change IGBP. 17: 93-95.
 29. Chwedorzewska K.J. 2010. SCAR/IASC IPY Open Science Conference St. Petersburg, Russia, July 8-11, 2008, Polar Research – Arctic and Antarctic perspectives in the International Polar Year. Biuletyn Polarny 15-16: 45-46.
 30. Chwedorzewska K.J. 2010. SCADM (Standing Committee on Antarctic Data Management) meeting Amsterdam 7-9 September. Biuletyn Polarny 15-16: 47-48.
 31. Korczak-Abshire M. and Chwedorzewska K.J. 2010. Flaga “The Explorers Club” na Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Biuletyn Polarny 15-16: 9-13.
 32. Olech M., Chwedorzewska K.J. 2010. A New vascular plant successfully established in Antarctica? Acta Societatis Botanicorum Poloniae79 supplement 1: 51.
 33. Chwedorzewska K.J., Kosiński I., Galera H. 2010. Plantations of Convallaria majalis L. as a threat to the natural stands of the species: genetic variability of the cultivated plants and natural populations. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79 supplement 1. 35.
 34. Olech M. and Chwedorzewska K.J. 2011.Colonization of natural habitats in the South Shetland Islands (Antarctica) by the alien grass Poa annua L. Antarctic Science 23 (2): 153–154.
 35. Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T. 2011.Genetic and epigenetic studies on populations of Deschampsia antarctica Desv. from contrasting environments at King George Island (Antarctic).Polish Polar Research 32 (1):15- 26.
 36. Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T. 2012. Genetic and epigenetic variation in a cosmopolitan grass (Poa annua L.) from Antarctic and Polish populations. Polish Polar Research 33 (2): 63 - 80.
 37. Korczak-Abshire M., Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T. 2012. Genetic structure of declining chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) populations from South Shetland Islands (Antarctic). Polar Biology 35: 1681-1689.
 38. Lityńska-Zając M., Chwedorzewska K.J., Olech M., Korczak-Abshire M., Augustyniuk-Kram A. 2012 Diaspores and phyto-remains accidentally transported to the Antarctic Station during three expeditions. Biodiversity and Conservation 21: 3411 - 3421
 39. Chwedorzewska K.J., Korczak−Abshire M.,Olech M., Lityńska−Zając M., Augustyniuk−Kram A. 2013 Alien invertebrates transported accidentally to the Polish Antarctic Station in cargo and on fresh foods. Polish Polar Research 34(1): 55–66.
 40. Wódkiewicz M., Galera H., Giełwanowska I., Chwedorzewska K.J., Olech M. 2013. Diaspores of the introduced species Poa annua L. in soil samples from King George Island (South Shetlands, Antarctic). Arctic, Antarctic and Alpine Research 45: 415-419
 41. Augustyniuk-Kram A., Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M. 2013. An analysis of fungal propagules transported to the Henryk Arctowski Station. Polish Polar Research 34: 269-278.
 42. Domanov M.M., Chwedorzewska K.J., Rakusa-Suszczewski S. 2013. Partial pressure of carbon dioxide along the Transatlantic section from 7 November till 19 December 2000. Data Publisher for Earth & Environmental Science (PANGAEA) http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.763668.
 43. Olech M., Węgrzyn M., Lisowska M., Chwedorzewska K.J., Słaby A. 2013. Polarne ekosystemy lądowe w kontekście zmian klimatycznych. Kosmos 62: 365-372.
 44. Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M., Augustyniuk-Kram A. 2013. Presja gatunków obcych na lądowe ekosystemy Morskiej Antarktyki. Kosmos 62: 351-358.
 45. Olech M., Chwedorzewska K.J. 2013. Wiechlina roczna (Poa annua) - nowy rodzaj i gatunek we florze naczyniowej Antarktyki. Kosmos 62: 359-364.
 46. Korczak-Abshire M., Chwedorzewska K.J. 2013. Zmiany w populacjach ptaków i ssaków płetwonogich Antarktyki Zachodniej. Kosmos 62: 393-400.
 47. Wódkiewicz M., Ziemiański M., Kwiecień K., Chwedorzewska K.J., Galera H.Spatial structure of the soil seed bank of Poa annua L. - alien species in the Antarctica. Biodiversity and Conservation 23: 1339–1346
 48. Molina-Montenegro M.A., Carrasco-Urra F., Acuña-Rodríguez I., Oses R. Chwedorzewska K.J. 2014. Assessing the importance of human activities for the establishment of the invasive Poa annua in the Antarctica. Polar Research
 49. Chwedorzewska K.J., Giełwanowska I., Olech M., Molina-Montenegro M.A., Wódkiewicz M., Galera H. 2015. Poa annua L. in the maritime-Antarctic - an overview. Polar Record 51: 637-643. (15 pkt)
 50. Galera H., Chwedorzewska K.J., Wódkiewicz M. 2015. Response of Poa annua to extreme conditions? Comparison of morphological traits between populations from cold and temperate climate conditions. Polar Biology 38: 1657-1666. (30 pkt)
 51. Androsiuk P., Chwedorzewska K.J. Szandar K., Giełwanowska I. 2015. Genetic variation of the Colobanthus quitensis from King George Island (Antarctica). Polish Polar Research 36: 281-295. (20 pkt)
 52. Korczak-Abshire M., Kidawa A., Zmarz A., Storvold R., Karlsen S.R., Rodzewicz M., Chwedorzewska K.J, Znój A. 2016. Preliminary study on nesting Adélie penguin's disturbance by unmanned aerial vehicles. CCAMLR Science 23: 1–16. (25 pkt)
 53. Galera H., Chwedorzewska K.J., Wódkiewicz M. 2017. First step to eradication of Poa annua L. from Arctowski oasis (King George Island, South Shetlands, Antarctica). Polar Biology 40: 939–945. DOI: 10.1007/s00300-016-2006-y (30 pkt)
 54. Dąbski M., Zmarz A., Pabjanek P., Korczak-Abshire M., Karsznia I.,  Chwedorzewska K.J. 2017. UAV-based detection and spatial analyses of periglacial landforms on Demay Point (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica). Geomorphology 290 (1): 29-38. DOI: 10.1016/JgeomorpH2017.03.033. (35 pkt)
 55. Znój A., Chwedorzewska K.J., Androsiuk P., Cuba-Diaz M., Giełwanowska I., Koc J., Korczak-Abshire M., Grzesiak J., Zmarz A. 2017. Rapid environmental changes in the Western Antarctic Peninsula region due to climate change and human activity. Applied Ecology and Environmental Research 15(4): 525-539 DOI:10.15666/aeer/1504_525539 (15 pkt)
 56. Wódkiewicz M, ChwedorzewskaK.J., Bednarek PT, Znój A, Galera H. 2018. How much of the invader's genetic variability can slip between our fingers? A case study of secondary dispersal of Poa annua on King George Island (Antarctica). Ecology and Evolution 8(1): 592-600. DOI: 10.1002/ece3.3675 (30 pkt)
 57. Łachacz A, Kalisz B., Olech M, Chwedorzewska K.J., Kellmann-Sopyła 2018. Nutrient abundance and variability from Antarctic soils in the coastal of King George Island. Journal of Soil Science and Plant Nutrition DOI:10.4067/S0718-95162018005001101  (25 pkt)
 58. Galera H., Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Wódkiewicz M. 2018 Using an expanded conceptual framework to anticipate biological invasions in Antarctica Biodiversity and Conservation  27: 1789-1809. DOI:10.1007/s10531-018-1547-5 (30 pkt)
 59. Androsiuk P., Jastrzębski P.J., Paukszto Ł., Okorski A., Pszczółkowska A., Chwedorzewska K.J., Koc J., Górecki R., Giełwanowska I. 2018. Characterization of the complete chloroplast genome of Colobanthus apetalus (Labill.) Druce and comparisons with related species. PeerJ DOI: 10.7717/peerj.4723 (30 pkt)
 60. Korczak-Abshire M., Zmarz A., Rodzewicz M., Kycko M., Karsznia I., Chwedorzewska K. J. 2018. Study of fauna population changes on Penguin Island and Turret Point Oasis (King George Island, Antarctica) using Unmanned Aerial Vehicle. Polar Biology. DOI: 10.1007/s00300-018-2379-1 (30 pkt)
 61. Koc J., Androsiuk P., Chwedorzewska K.J., Cuba-Díaz M., Górecki R., Giełwanowska I. 2018. Range-wide pattern of genetic variation in Colobanthus quitensis. Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-018-2383-5 (30 pkt)
 62. Zmarz A., Rodzewicz M., Dąbski M., Karsznia I., Korczak-Abshire M., Chwedorzewska K. J. 2018. Application of UAV BVLOS remote sensing data for multi-faceted analysis of Antarctic ecosystem. Remote Sensing of Environment 217:375-388. https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.08.031 (50 pkt)
 63. INNE: Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T., Niedzielski M., Puchalski J. 1996. Studies on application of protein and RAPD markers for identification of rye cultivars. Działalność Naukowa PAN: 33-34.
 64. Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T., Niedzielski M., Puchalski J. 1998. Studies on application of protein and RAPD markers for identification of rye cultivars. In: Challenges in Rye Germplasm Conservation Red. T. Gass, W. Podyma, J. Puchalski, S.A. Eberhart, International Plant Genetic Resources Institute, Rome: 45-49.
 65. Bednarek P.T., Chwedorzewska K.J., Puchalski J. 1998. Preliminary molecular studies on genetic changes in rye seeds due to long – term storage and regeneration. In: Challenges in Rye Germplasm Conservation Red. T. Gass, W. Podyma, J. Puchalski, S.A. Eberhart, International Plant Genetic Resources Institute, Rome: 54-61.
 66. Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T., Puchalski J. 1998. Wykorzystanie markerów RAPD do analizy zmian genetycznych związanych z długotrwałym przechowywaniem i regeneracją ziarniaków żyta (Secale cereale L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 463: 519-528.
 67. Bednarek P.T., Chwedorzewska K.J., Króliczak J., Puchalski J., Zawada M. 1999. Wykorzystanie markerów genetycznych typu AFLP do badań zmienności genetycznej linii wsobnych żyta. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 211: 219-227.
 68. Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T., Puchalski J. 2000. Próba wykorzystania techniki AFLP do oceny zmian genetycznych zachodzących podczas długoterminowego przechowywania i regeneracji ziarniaków żyta (Secale cereale L.). Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 216: 111-116.
 69. Bednarek P.T., Chwedorzewska K.J. 2000. Molecular markers, their genetic background and some application In plant genetics. In: IX Ogólnopolska konferencja kultur in vitro i biotechnologii pt: „Modyfikowanie genomu roślin”. Materiały konferencyjne Gdańsk-Sobieszewo pp. 47.
 70. Bednarek P.T., Chwedorzewska K.J. 2001. Markery molekularne, ich charakterystyka genetyczna oraz wybrane zastosowania w analizie genetycznej roślin Biotechnologia 52: 9-34.
 71.  Puchalski J., Chwedorzewska K.J., Niedzielski M., Bednarek P.T. 2001. Molecular studies on genetic changes in rye germplasm in relation to long-term seed storage and regeneration. EUCARPIA Genetic Resources Symposium “Broad Variation and Precise Characterization – Limitation for the Future” Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences Poznań, Materiały konferencyjne pp. 43-45.
 72. Chwedorzewska K.J. 2004. Ex situ preservation at the seed bank conditions. Papers on Global Change IGBP 11: 117-124.
 73. Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T., Puchalski J., Krajewski P. 2002. AFLP Profiling of long-term stored and regenerated rye genebank samples. Cellular and Molecular Biology Letters 7a: 457-463.
 74.  Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T., Puchalski, J. 2002. Studies on specific rye genome regions due to seed ageing and regeneration. Cellular and Molecular Biology Letters 7b: 569-576.
 75. Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T., Puchalski J. 2002. Analiza zmian genetycznych wywołanych długoterminowym przechowywaniem i regeneracją ziarniaków żyta (Secale cereale L.) z wykorzystaniem techniki PCR-specyficznego. Działalność Naukowa PAN 13: 106-108.
 76.  Niedzielski M., Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T., Puchalski J. 2003. Molecular studies of seed aging effects in rye. Polish Journal of Natural Science Supplement 1: pp. 70.
 77.  Chwedorzewska K.J., Puchalski J. 2004. Morfologiczne, cytologiczne i biochemiczne aspekty długotrwałego przechowywania nasion typu „orthodox”. Postępy Nauk Rolniczych 6: 3-15.
 78. Chwedorzewska K.J., Puchalski J. 2004. Metody oceny zmian genetycznych wywołanych starzeniem się nasion przechowywanych w bankach genów. Postępy Nauk Rolniczych 6: 17-28.
 79. Komosińska E., Wódkiewicz M., Jarzyna I., Jarochowska E., Milanowski R., Chwedorzewska K.J., Wyszomirski T. 2005. Próby wykrycia różnic genetycznych między populacjami niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora DC) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej Poznań 15-16 września. Materiały konferencyjne pp. 34.
 80. Chwedorzewska K.J., Bednarek P.T., Lewandowska R., Krajewski P. and Puchalski J. 2006. Studies on genetic changes in rye samples (Secale cereale L.) maintained in a seed bank. Cellular and Molecular Biology Letters 338-34711: 338-347.
 81. Komosińska E., Wódkiewicz M., Jarzyna I., Jarochowska E., Milanowski R., Chwedorzewska K.J., Wyszomirski T. 2006. Some attempts to detect genetic differences between populations of small balsam (Impatiens parviflora DC.) Biodiversity Research and Conservation 3-4: 245-247.
 82. Chwedorzewska K.J., Kośiński I., Galera H. 2008. Plantations of Convallaria majalis L. as a threat to the natural stands of the species: the genetic variability of the cultivated plants and the natural populations. Biological Conservation 141: 2619-2624
 83. Kośiński I., Galera H., Chwedorzewska K.J. 2009. A comparative analysis of the morphological variability of the natural populations and cultivated specimens of Convallaria majalis L. Polish Journal of Ecology 3: 473-482.
 84. Chwedorzewska K.J. 2009.Climate Chnages and their impact (Zmiany Klimatu i ich skutki) by Kundzewicz Z.W., Starkel L. (eds) Kosmos-Problemy Nauk Biologicznych 2009, volume 57: 3-4. Papers on Global Change IGBP 16: 150 – 151. 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA