INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Pracownicy :: dr inż. Małgorzata Korczak-Abshire

dr inż. Małgorzata Korczak-Abshire


Stanowisko: adiunkt
Dyscyplina badawcza: genetyka
e-mail: mka_et_ibb.waw.pl
 
 
W Zakładzie Biologii Antarktyki PAN pracuję od września 2005 roku. Po zakończeniu studiów na wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego AR w Warszawie, w ramach pracy doktorskiej w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, zajmowałam się mapowaniem genomu kury oraz uczestniczyłam w projektach dotyczących genetyki zwierząt gospodarskich.
Obecnie, kontynuując wątek genetyczny zajmuję się rozwiązywaniem problemów z zakresu ekologii gatunków ptaków występujących na obszarach antarktycznych. Koordynuję program monitoringu ekologicznego (obserwacje ptaków i ssaków płetwonogich) w Zatoce Admiralicji oraz w Zatoce Króla Jerzego w ramach międzynarodowego monitoringu zgodnego z zaleceniami CCAMLR (Convention of the Conservation of Antarctic Marine Living Resources).
 
Pełnione funkcje
 1. Przedstawiciel Polski w Komitecie Naukowym ds. Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources – CCAMLR).
 2. Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Monitoirngu Ekosystemu i Zarządzania (Convener of Working Group on Ecosystem Monitoring and Management CCAMLR)
 3. Członek Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN (Sekretarz Naukowy w latach 2010 - 2014)
 4. Członek Zespołu Zadaniowego ds. Opinii i Rozwoju Biologii Morza Sekcji Biologii Morza w Komitecie Badań Morza Polskiej Akademii Nauk od 2015
 5. Prezydent Stowarzyszenia Naukowców Polarnych u Progu Kariery – APECS POLSKA (w latach 2009 - 2012)
Uczestnictwo w wyprawach antarktycznych: 
 1. 31. Wyprawa Antarktyczna - grupa letnia (18.09.2006 – 02.05.2007)
 2. Antarktyczna Amerykańska Stacja Ornitologiczna Copacabana. (08.10.2007 - 25.02.2008). Udział w projekcie AMLR 2007-08 (Antarctic Marine Living Resources Survey).
 3. 33. Wyprawa Antarktyczna - grupa letnia. (18.10.2008- 30.02.2009)
 4. 39. Wyprawa Antarktyczna - grupa letnia (13.10.2014 -05.12.2014)
 5. 40. Wyprawa Antarktyczna - grupa letnia (20.10.2015 -28.12.2015)
Wyjazdy naukowe zagraniczne:
 1. 28.08.2006 – 15.09.2006 – Instyt Biologii Morza RAS w Murmańsku i Stacja Badawcza Biologii Morza Białego im. O. A. Szkarlato w Karteszu, Instytutu Zoologii RAS, w ramach „Szkoły biologii morza” organizowanej przez Rosyjską Akademię Nauk we współpracy Polską Akademią Nauk. Rosja.
 2. 01.03.2008 – 01.04.2008 - Staż w laboratorium dr Wayna Trivelpieca w Antarctic Ecosystem Research Division, Southwest Fisheries Science Center, La Jolla, California, USA.
 3. 3-4.04.2009 – Przedstawiciel Polski na Warsztatach “The CEP/ SC-CAMLR Workshop” “An opportunity for enhanced integrated policies in the Antarctic Treaty System” Baltimore, USA. 
 4. 01-10.07.2013 - Doradca naukowy Przedstwiciela Polski na spotkaniu grupy roboczej CCAMLR ds. Monitoringu Ekosystemu i Zarządzania (CCAMLR WG-EMM), Bremerhaven, Niemcy.
 5. 11-13.07.2013 – Doradca naukowy Przedstwiciela Polski podczas I Międzysesyjnego Spotkania Komitetu Naukowego (SC-CAMLR-IM-I), Bremerhaven, Niemcy.
 6. 20-25.10.2013 – Przedstawiciel Polski w Komitecie Naukowym ds. Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki podczas 32 spotkania Komitetu Naukowego SC-CAMLR-XXXII (Thirty-second Meeting of the Scientific Committee for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), Hobart, Tasmania.
 7. 06-17.07.2015 – Przedstwiciel Polski na spotkaniu grupy roboczej CCAMLR ds. Monitoringu Ekosystemu i Zarządzania (CCAMLR WG-EMM), Warszawa, Polska.
 8. 04-15.07.2016 – Przedstwiciel Polski na spotkaniu grupy roboczej CCAMLR ds. Monitoringu Ekosystemu i Zarządzania (CCAMLR WG-EMM), Bolonia, Włochy.
 9. 17-21.10.2016 – Przedstawiciel Polski w Komitecie Naukowym ds. Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki podczas 35 spotkania Komitetu Naukowego SC-CAMLR-XXXV (Thirty-fifth Meeting of the Scientific Committee for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), Hobart, Tasmania.
 10. 10-14.07.2017 – Przedstwiciel Polski na spotkaniu grupy roboczej CCAMLR ds. Monitoringu Ekosystemu i Zarządzania (CCAMLR WG-EMM), Buenos Aires, Argentyna.
 11. 16-20.10.2017 – Przedstawiciel Polski w Komitecie Naukowym ds. Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki podczas 36 spotkania Komitetu Naukowego SC-CAMLR-XXXVI (Thirty-sixth Meeting of the Scientific Committee for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), Hobart, Tasmania.
 12. 5-7.04.2018 – Przewodnicząca grupy roboczej CCAMLR ds. Monitoringu Ekosystemu i Zarządzania na spotkaniu Integrating Climate and Ecosystem Dynamics (ICED) Projections Workshop, Hobart, Tasmania.
Udział w realizacji projektów badawczych: 
 1. „Wpływ ocieplenia klimatu w rejonie Półwyspu Antarktycznego na funkcjonowanie ekosystemów morskich i lądowych” grant nr IPY/268/2006 realizowany w ramach programu IPY 34 CLICOPEN, wykonawca
 2. „Gatunki obce w Antarktyce” grant nr IPY/27/2007 realizowany w ramach programu IPY 170 ALIENS, wykonawca
 3. „Porównanie populacji pingwinów białobrewych (Pygoscelis papua) z Antarktyki.”(Comparative studies of gentoo (Pygoscelis papua) populations in Antarctica.”) Projekt badawczy realizowany we współpraca z Bułgarską Akademią Nauk, wykonawca
 4. Antarctic Marine Ecosytem Studies. Lata realizacji 2007-2008. Projekt badawczy specjalny 131/IPY/2007 AMES (IPY-131), wykonawca
 5. "A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems (MONICA)". Projekt badawczy w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej No 197810, lata realizacji 2013-2017, wykonawca (WP leader)
 6. “Establishing a CEMP Camera Network for monitoring of breeding chronology and success of indicator species in Subarea 48.1”. CCAMLR Ecosystem Monitoring Program Special Funds, lata realizacji 2016 – 2019, wykonawca (koordynator ze strony polskiej)
 7. "Tracking the overwinter habitat use of krill dependent predators from Subarea 48.1.” CCAMLR Ecosystem Monitoring Program Special Funds, lata realizacji 2016 – 2018, wykonawca, (koordynator ze strony polskiej)
 8. "Developing an image processing software tool for analysis of camera network monitoring data" CCAMLR Ecosystem Monitoring Program Special Funds, lata realizacji 2016 – 2018, wykonawca, (koordynator ze strony polskiej)
 9. "Foraging range and habitat preference of non-breeding pygoscelid penguins in CCAMLR subarea 48.1", lata realizacji 2015 – 2017. Źródło finansowania: Antarctic Wildlife Research Fund, wykonawca, (koordynator ze strony polskiej)
 10. "Analiza wybranych aspektów behawioralnych populacji uchatek Arctocephalus gazella w antarktycznych obszarach chronionych." grant MINIATURA NCN nr 2017/01/X/NZ8/02078 2017 – 2018, kierownik

 Wybrane publikacje

 
tematy polarne:
 1. Chwedorzewska K.J., Olech M., Korczak M. 2008 Obcy w Antarktyce. Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych pod redakcją Anny Kowalskiej, Agnieszki Latochy, Henryka Marszałka i Jerzego Pereymy. Wyd. przez Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2008. 197-201.
 2. Chwedorzewska K.J., Korczak M. 2010 Human impact upon the environment in the vicinity of Arctowski Station, King George Island, Antarctica. Polish Polar Research 31(1): 45–60. doi: 10.4202/ppres.2010.04 (20 pkt)
 3. Chwedorzewska K.J., Korczak M., Bednarek P.T., Markowska−Potocka M. 2010 Low genetic differentiation between two morphotypes of the gastropod Nacella concinna from Admiralty Bay, Antarctica. Polish Polar Research 31(2): 195–200. doi: 10.4202/ppres.2010.11 (20 pkt)
 4. Korczak-Abshire M., 2010 Climate change influences on Antarctic bird populations. Papers on Global Change IGBP 17: 43-53 (12 pkt)
 5. Korczak-Abshire M., Angiel P.J., Wierzbicki G. 2011 Records of white-rumped sandpiper (Calidris fuscicollis) on the South Shetland Islands. Polar Record  47(3):262-267 DOI:10.1017/S0032247410000665. (15 pkt)
 6. Korczak M., 2010 The CEP/SC-CAMLR Workshop: An opportunity for enhanced integrated policies in the Antarctic Treaty System. Biuletyn Polarny15-16:49-51
 7. Angiel P.J., Korczak-Abshire M., 2011 Recent climate change effect on penguins and pinnipeds, King George Island, Antarctica, Canadian Antarctic Research Network Newsletter 30:10-15
 8. Korczak-Abshire M., Lees A. C., Jojczyk A., 2011 First documented record of Barn Swallow Hirundo rustica in the Antarctic. Polish Polar Research 32(4): 355-360. (20 pkt).
 9. Laskowski Z., Korczak-Abshire M., Zdzitowiecki K., 2012 Changes in acanthocephalan infection of the Antarctic fish Notothenia coriiceps in Admiralty Bay, King George Island over 29 year period. Polish Polar Research 33(1): 99-108. (20 pkt)
 10. Korczak-Abshire M., Chwedorzewska K.J., Wąsowicz P., Bednarek P.T., 2012 Genetic structure of declining chinstrap penguin (Pygoscelis antarcticus) populations from South Shetland Islands (Antarctica). Polar Biology 35:1681 - 1689. (30 pkt)
 11. Lityńska-Zając M., Chwedorzewska K.J., Olech M., Korczak-Abshire M., Augustyniuk-Kram A. 2012 Diaspores and phyto-remains accidentally transported to the Antarctic Station during three expeditions. Biodiversity and Conservation 21: 3411 - 3421 DOI: 10.1007/s10531-012-0371-6. (30 pkt)
 12. Korczak-Abshire M., Węgrzyn M., Angiel P.J., Lisowska M., 2013 Pygoscelid penguin breeding distribution and population trends at Lions Rump rookery, South Shetland Islands. Polish Polar Research 34(1): 87–99 DOI: 10.2478/popore−2013−0002. (20 pkt)
 13. Chwedorzewska K.J., Korczak−Abshire M., Olech M.,Lityńska−Zając M., Augustyniuk−Kram A., 2013 Alien invertebrates transported accidentally to the Polish Antarctic Station in cargo and on fresh foods. Polish Polar Research 34(1): 55–66  DOI: 10.2478/popore-2013-0005. (20 pkt)
 14. Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M., Augustyniuk-Kram A. 2013. Presja gatunków obcych na lądowe ekosystemy Morskiej Antarktyki. Kosmos 62: 351-358.  (12 pkt)
 15. Korczak-Abshire M., Chwedorzewska K.J. 2013. Zmiany w populacjach ptaków i ssaków płetwonogich Antarktyki Zachodniej. Kosmos 62: 393-400. (12 pkt)
 16. Augustyniuk-Kram A., Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Olech M., Lityńska-Zając M. 2013. An analysis of fungal propagules transported to the Henryk Arctowski Station. Polish Polar Research 34(3): 269-278. (20 pkt)
 17. Gryz P., Korczak-Abshire M., Gerlée A. 2015. First record of the Austral Negrito (Aves: Passeriformes) from the South Shetlands, Antarctica. Polish Polar Research, 36 (3): 297–304. doi.org/10.1515/popore-2015-0018 (20 pkt)
 18. Zmarz A., Korczak-Abshire, M., Storvold R., Rodzewicz M, and Kędzierska I. 2015. Indicator species population monitoring in Antarctica with UAV. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. XL-1/W4: 189-193 (10 pkt.)
 19. Korczak-Abshire, M., A. Kidawa, A. Zmarz, R. Storvold, S.R. Karlsen, M. Rodzewicz, K. Chwedorzewska and A. Znój. 2016. Preliminary study on nesting Adélie penguins disturbance by unmanned aerial vehicles. CCAMLR Science, 23: 1–14. (25 pkt)
 20. Dąbski M., Zmarz A., Pabjanek P., Korczak-Abshire M., Karsznia I., Chwedorzewska K., 2017. UAV-Based detection and spatial analyses of periglacial landforms on Demay Point (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica). Geomorphology, 290(1):29-38. DOI: 10.1016/j.geomorph.2017.03.033 (35 pkt)
 21. Sierakowski K., Korczak-Abshire M., Jadwiszczak P. 2017. Changes in bird communities of Admiralty Bay, King George Island (West Antarctica): insights from monitoring data (1977-1996). Polish Polar Research  38(2): 231–262. doi: 10.1515/popore-2017-0010 (20 pkt)
 22. Znój A., Chwedorzewska K. J.,  Androsiuk P., Cuba-Diaz M., Giełwanowska I., Koc J., Korczak-Abshire M., Grzesiak J., Zmarz A. 2017. Rapid environmental changes in the Western Antarctic Peninsula region due to climate change and human activity.  Applied Ecology and Environmental Research 15(4):525-539. DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1504_525539 (15 pkt)
 23. Galera H., Chwedorzewska K.J., Korczak-Abshire M., Wódkiewicz M. 2018. What affects the probability of biological invasions in Antarctica? Using an expanded conceptual framework to anticipate the risk of alien species expansion. Biodiversity and Conservation 27(8):1789–1809. DOI10.1007/s10531-018-1547-5 (30 pkt)
 24. Hinke J.T., Barbosa A., Emmerson L.M., Hart T., Juáres M.A., Korczak-Abshire M., Milinevsky G., Santos M., Trathan P.N., Watters G.M., Southwell C. 2018. Estimating nest-level phenology and reproductive success of colonial seabirds using time-lapse cameras. Methods in Ecology and Evolution 9:1853–1863. DOI:10.1111/2041-210X.13015 (45 pkt)
 25. Zmarz A., Rodzewicz M., Dąbski M., Karsznia I., Korczak-Abshire M., Chwedorzewska K. J. 2018. Application of UAV BVLOS remote sensing data for multi-faceted analysis of Antarctic ecosystem. Remote Sensing of Environment 217:375-388. https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.08.031 (50 pkt)
 26. Gryz P., Gerlée A., Korczak-Abshire M. 2018. New breeding site and records of King Penguin (Aptenodytes patagonicus) on the King George Island (South Shetlands, Western Antarctic). Polar Record 54(4):275-283. https://doi.org/10.1017/S0032247418000554 (15 pkt)
 27. Korczak-Abshire M., Zmarz A., Rodzewicz M., Kycko M., Karsznia I., Chwedorzewska K. J. 2019. Study of fauna population changes on Penguin Island and Turret Point Oasis (King George Island, Antarctica) using Unmanned Aerial Vehicle. Polar Biology 42:217–224. DOI: 10.1007/s00300-018-2379-1 (30 pkt)
 
inne:
 1. Korczak M. 2003 Badania genomu kury ze szczególnym uwzględnieniem chromosomu 4. Prace i Materiały Zootechniczne. Monografie i Rozprawy, Zeszyt 7, 5 32.
 2. Sazanov A.A., Romanov M.N., Wardęcka B., Sazanova A.L., Korczak M., Stekolnikova V.A., Kozyreva A.A., Smirnov A.F., Dodgson J.B., Jaszczak K. 2004 Chromosomal localization of GGA4 BACs containing QTL – linked microsatellites. 16th European Colloqwium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Jouy-en-Josas, Francja , July 6-9. Cytogenetic and Genome Research, 106(1): 19. (20 pkt)
 3. Wardęcka B., Jaszczak K., Pierzchała M., Parada R., Korczak M. 2004 Divergent selection for skeletal malformations in chicken alters polymorphism at microsatellite loci. Journal of Applied Genetics 45 (1), 61-72. (Medline) (20 pkt)
 4. Sazanov A.A., Romanov M.N., Wardęcka B., Sazanova A.L., Korczak M., Smirnov A.F., Jaszczak K., Dodgson J. 2005 Chromosomal localization of 15 large insert BAC clones containing tree microsatellites on chicken chromosome 4 (GGA4) which refine its centromere position. Animal Genetics 36, 161-163 (35 pkt)
 5. Wardęcka B., Jaszczak K., Parada R., Korczak M., Zięba G. 2005 Growth hormone gene polymorphism in chicken divergently selected for axial skeleton malformation. Journal of Animal and Feed Sciences 14, 561-570. (20 pkt)
 6. Jaszczak K., Sazanov A.A., Sacharczuk M., Korczak M., Sazanova A.L., Parada R., Malewski T. 2006 – Gene expression profiling of hereditary exencephaly in chickens. Animal Genetics 37(3), 253-257. (35 pkt)
 7. Maj A., Korczak M., Bagnicka E., Zwierzchowski L., Pierzchała M. 2007 A TG-repeat polymorphism in the 5’ noncoding region of the goat growth hormone receptor gene and its association with milk production traits and somatic cell count in milk. Small Ruminant Research, 67(2-3), 279-284. (30 pkt)
 8. Sazanov A.A., Stekol’nikova V.A., Korczak M., Sazanova A.L., Jaszczak K., Zięba G., Malewski T. 2007 - Expression of positional candidates for shell thickness in the chicken. Poultry Science 86, 202-205. (40 pkt)
   
  Opiekun prac dyplomowych:

  Licencjat

  współopiekun pracy:
   
  1. Zastosowanie oprogramowania Image J do automatycznej detekcji wybranych gatunków ptaków morskich ze zdjęć lotniczych. Izabella Kędzierska. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Praca licencjacka na kierunku Geografia w zakresie Geoinformatyki, Praca wykonana pod kierunkiem: dr Anny Zmarz (UW), dr Małgorzaty Korczak-Abshire. Obrona: 22.07.2015
   
  Prace magisterskie
   
  opiekun/ współopiekun pracy:
   
  1. Związek lokalizacji gniazd pingwinów Pygoscelis z cechami rzeźby terenu. [Relationship between terrain features and nest-site location of Pygoscelis penguins]. Katarzyna Jaworska. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Praca magisterska na kierunku Geografia w zakresie: geoinformatyki, kartografii, teledetekcji. Praca wykonana pod kierunkiem: dr Małgorzaty Korczak-Abshire (IBB PAN), dr Piotra Pabjanka (UW). Obrona: 17.06.2016 
  2. Analiza liczebności i rozmieszczenia populacji ssaków płetwonogich w rejonie Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka)  w latach 2005 – 2015. Aleksandra Żarnecka. Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Badań Planktonu Morskiego. Praca magisterska na kierunku Oceanografia, specjalność: biologia morza. Praca wykonana pod kierunkiem: Dr Małgorzaty Korczak-Abshire, Zakład Biologii Antarktyki, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polskiej Akademii Nauk. Obrona: 21.06.2016
  3. Automatyczna detekcja osobników pingwinów białookich ze zdjęć cyfrowych. [Automatic detection of Adélie penguin individuals from digital images]. Magdalena M. Raczyńska. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Praca magisterska na kierunku Geografia w zakresie: teledetekcji, geoinformatyki, kartografii. Praca wykonana pod kierunkiem:  dr Anny Zmarz (UW),  dr Małgorzaty Korczak-Abshire (IBB PAN). Obrona: 21.09.2016

   
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA