INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Pracownicy :: dr hab. Marek Zdanowski

dr hab. Marek Zdanowski


Stanowisko: profesor
Dyscyplina badawcza: mikrobiologia środowisk morskich i lądowych
e-mail: m_zdanowski_et_yahoo.com
 
Urodziłem się 4 marca 1943 roku w Lublinie.
Liceum Ogólnokształcące im Klementa Gottwalda (obecnie Liceum im. Sanisława Staszica) w Warszawie ukończyłem w 1965 roku.
Studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością mikrobiologii – immunologii ukończyłem w 1970 r.
Pracę doktorską wykonywałem w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN oraz w Instytucie Ekologii PAN, gdzie w roku 1977 obroniłem pracę dotyczącą mikrobiologicznego oczyszczania ścieków papierniczych.
Po rocznym pobycie w Biological Institute Carlsberg Foundation w Kopenhadze (Dania) rozpocząłem prace w Zakładzie Badań Polarnych (przemianowanym na Zakład Ekologii Polarnej) Instytutu Ekologii PAN, a następnie na samodzielny Zakład Biologii Antarktyki PAN, w którym pracuje do chwili obecnej.
W roku 1994 uzyskałem stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pod tytułem ”Characteristics of Bacteria in Selected Antarctic Marine Habitats”.

Od 1978 roku do chwili obecnej uczestniczyłem w ośmiu wyprawach antarktycznych (dwóch całorocznych i dwóch letnich) na Polską Stację im. Henryka Arctowskiego, w tym w 1983-1984 jako Kierownik VII Wyprawy PAN.
W latach 1981 do 1989 brałem udział w czterech międzynarodowych wyprawach morskich: FIBEX-BIOMASS, SIBEX-BIOMASS, BIOMASS III i ANTARCTIC SEA-ICE ZONE, wszystkie na statku r/v Profesor Siedlecki.
W 2005 roku uczestniczyłem w Polskiej Wyprawie Polarnej do Polskiej Stacji „HORNSUND” na Spitsbergenie.
W morskich badaniach zajmowałem się zarówno mikrobiologią takich środowisk jak otwarte i przybrzeżne, powierzchniowe i głębokie do 3 tys. metrów, wody Cieśnin Drake’a i Bransfielda, paku lodowego Morza Scotia, jak tematyką rozkładu kryla Euphausia superba w Zatoce Admiralicji czy funkcją bakterii występujących w przewodzie pokarmowym kryla oraz wpływem UV na bakterie.
W badaniach lądowych zajmowałem się mikrobiologicznym rozkładem materii pochodzenia morskiego masowo wynoszonej na ląd w postaci makroglonów i guana pingwinów w Antarktyce i traczyków lodowych w Arktyce. Materia ta warunkuje kształtowanie się gleb na których rozwija się roślinność tundry.
Oprócz badań polarnych, we współpracy z Instituto de Investigaciones Marinas w Vigo (Hiszpania) badałem mikrobiologiczne procesy zachodzące w wysoko produktywnych morskich ekosystemach objętych upwellingiem – ekosystemie Ria de Vigo oraz w wodach morskich Galicji.

Wybrane publikacje
 
tematyka polarna: 
 1. Zdanowski M.K., Figueiras F.G. 1997. Relationships between bacterial abundance, other biota, and hydrographic variability in the Ria de Vigo, Spain. Marine Ecology Progress Series, 147, 257-267.
 2. Zdanowski M.K. 1998. Factors regulating bacterial abundance in Antarctic coastal and shelf waters. Polish Polar Research, 19, 169-186.
 3. Zdanowski M.K. Vosjan J.H. 1998. Morskie bakterie antarktyczne a promieniowanie UV-B. Kosmos, 47, 459-469.
 4. Donachie S.P., Zdanowski M.K. 1998. Potential digestive function of bacteria in krill Euphausia superba stomach. Aquatic Microbial Ecology, 14: 129-136.
 5. Zdanowski M.K., Figueiras F.G. 1999. CFU bacterial fraction in the estuarine upwelling ecosystem of Ria de Vigo, Spain: variability in abundance and their ecophysiological description. Marine Ecology Progress Series, 182, 1-15.
 6. Zdanowski M.K., Węgleński P. 2001. Ecophysiology of soil bacteria in the vicinity of Henryk Arctowski Station, King George Island, Antarctica. Soil Biology and Biochemistry. 33: 819-829.
 7. Vosjan J.H., Zdanowski M.K. 2001. Inter specific variability in UV-B sensitivity of Antarctic bacteria. Circumpolar Journal, 2,16, 1-15.
 8. Zdanowski M.K. 2002. Bacterial decomposition of penguin guano; preliminary data. pp. 47-50. In: A. Kostrzewski, G. Rachlewicz (eds). Polish Polar Studies. The Operation and Monitoring of Geoecosystems of Polar Areas. Poznań.
 9. Zdanowski M.K., Węglenski P., Golik P., Sasin J. M., Borsuk P., Zmuda M.J., Stankovic A. 2004. Bacterial diversity in adelie penguin, Pygoscelis adeliae, guano: molecular and morpho-physiological approaches, FEMS Microbiology Ecology 50: 163-173.
 10. Zdanowski M.K., Zmuda M.J., Zwolska I. 2005 Bacterial role in the decomposition of marine-derived material (penguin guano) in the terrestrial maritime Antarctic. Soil Biology & Biochemistry 37: 581-595.
 11. Figueiras F.G., Zdanowski M.K., Crespo B.G. (in print 2006). Spatial variability in bacterial abundance and other microbial components in the NW Iberian margin during relaxation of a spring upwelling event. Aquatic Microbial Ecology.
 
 
.
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA