INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Odnośniki :: Międzynarodowe organizacje antarktyczne

Międzynarodowe organizacje antarktyczne


ATS - Antarctic Treaty Secretariat (Sekretariat Układu Antarktycznego)
CEP
- Committee for Environmental Protection (Komitet Ochrony Środowiska)
COMNAP
- The Council of Managers of National Antarctic Programs
  (Rada Menedżerów  Narodowych Programów Antarktycznych)
SCAR
- Scientific Committee on Antarctic Research
  (Komitet Naukowy Badań Antarktycznych)
CCAMLR
- Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
  (Konwencja o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki)
IAATO
- International Association of Antarctica Tour Operators
  (Międzynarodowy Związek Antarktycznych Operatorów Turystycznych)
ASOC
- Antarctic and Southern Ocean Coalition
  (Koalicja Antarktyki i Oceanu Południowego)
ICSU - (International Council of Science) Międzynarodowa Rada Nuaki 
WMO - (World Meteorological Organisation) Światowa Organizacja meteorologiczna
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 ATCM 2009 - Spotkanie Konsultatywne Układu Antarktycznego (Baltimore, USA)
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA