ANTARKTYKA

Antarktyka :: Regulacje prawne :: SCAR

SCAR


     
Komitet Naukowy Badań Antarktycznych (Scientific Committee of Antarctic Research) jest komitetem interdyscyplinarnym Mięzynarodowej Rady Nauki ICSU (International Council for Science) i ma za zadanie inicjować, wspierać i koordynować najlepsze projekty antarktyczne, które podkreślają rolę Antarktyki w całym systemie Ziemi. Naukową tematykę SCAR prowadzą “Standing Scientific Groups”. Oprócz najważniejszej roli jaką jest promowanie nauki, SCAR służy radami i ekspertyzami podczas Spotkań konsultatywnych Układu Antarktycznego (ATCM), jak również i podczas innych spotkań, gdzie niezbędna jest znajomość problemów naukowych, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii.
 
SCAR organizuje co 2 lata spotkania o charakterze organizacyjnym, integracyjnym i naukowym, a służy międzynarodowej społeczności już od 50 lat (od roku 1958).
 
 
Przedstawicielami Polski w SCAR są : prof. Andrzej Gaździcki (nauki o ziemi) i prof. Krzysztof Jażdżewski (nauki biologiczne).

Najważniejszymi tematami naukowymi SCAR są:
  1. Past climate: Antarctic Climate Evolution (ACE). Wykorzystanie danych geologicznych, paleoklimatycznych i glacjologicznych w rekonstrukcji historii klimatycznej Antarktyki.
  2. Modern climate: Antarctica in the global climate system (AGCS). Badania powiązań łączących atmosferę i hydrosferę w Antarktyce na tle badań globalnych.
  3. Biological response: evolution and biodiversity in the Antarctic (EBA). Eksploracja historii ewolucji organizmów antarktycznych. Wpływ różnorodności biologicznej na podatność ekosystemów na zmiany.
  4. Under the ice: Subglacial Antarctic Lake Environments (SALE). Badania tajemniczego świata strumieni i jezior pod lodami antarktycznymi. 
  5. Sun-Earth Interaction: Interhemispheric Conjugacy Effects in Solar –Terrestrial and Aeronomy Research. (ICESTAR). Badania interakcji pomiędzy Słońcem a Ziemią na obu biegunach. Związek pomiędzy górna i dolną warstwą atmosfery.

Polska uczestniczy w tematach ACE (ZBA) oraz EBA (Uniwersytet Łódzki). (AT) 
 

 zobacz oficjalną stronę SCAR >> 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA