ANTARKTYKA

Antarktyka :: Regulacje prawne :: COMNAP

COMNAP


      Rada Menadżerów Narodowych Programów Antarktycznych (Council of Managers of National Antarctic Programmes) łączy Narodowe Programy Antarktyczne 29 państw z Europy, Afryki Azji, Ameryk i Australii. Jest organizacją działająca w Systemie Układu Antarktycznego, zrzeszająca menedżerów i operatorów Narodowych Programów Antarktycznych.
 
W corocznych spotkaniach COMNAP biorą udział przedstawiciele organizacji narodowych, wyznaczonych przez rządy swoich państw do inicjowania i utrzymania logistycznej działalności w Antarktyce.
Działalność ta jest niezbędna dla umożliwienia prowadzenie badań naukowych. W Polsce misję tą powierzono Zakładowi Biologii Antarktyki Polskiej Akademii Nauk, zarządzającemu jedyną polską, całoroczną stacją antarktyczną imienia Henryka Arctowskiego. Dyrektor ZBA jest więc zobowiązany do reprezentowania polskich interesów na spotkaniach COMNAP.

Aktywność COMNAP jest skupiona przede wszystkim na stworzeniu optymalnych warunków do efektywnego prowadzenia badań naukowych, przy jednoczesnym sprostaniu coraz bardziej wymagającym zasadom ochrony środowiska. COMNAP propaguje więc ideę bezpiecznych technologii, pełnej wymiany informacji i międzynarodowej współpracy logistycznej podczas realizowania programów narodowych. Naczelnym zadaniem COMNAP jest synchronizowanie działalności narodowych programów logistycznych, obejmujących 37 całorocznych i drugie tyle sezonowych stacji antarktycznych oraz wielu baz terenowych. Łączna populacja członków wypraw antarktycznych wynosi zimą około 1100 osób i 4000 osób latem. Członkowie wypraw są przewożeni na stacje antarktyczne wraz z niezbędnym sprzętem przez około 40 statków oraz licznymi samolotami wykorzystującymi 30 miejsc przystosowanych do lądowania w Antarktyce, organizowane są liczne ekspedycje w głąb kontynentu Antarktycznego.

Międzynarodowa współpraca obecna była już w pierwszych wyprawach antarktycznych. Na statku "Belgica" (1987-1899) i w wyprawie, którą prowadził Carsten Borchgrevink znalazło się 29 mężczyzn z 9 państw. Współpraca była obecna również w następnych wyprawach jednak organizację COMNAP, która tej współpracy patronuje, współpracując jednocześnie z innymi organizacjami Układu Antarktycznego, powołano formalnie dopiero w roku 1988. Wszystkie państwa, które są sygnatariuszami Układu Antarktycznego i ratyfikowały Protokół o Ochronie Środowiska, mogą być członkami organizacji COMNAP.
 
COMNAP obraduje w wielu grupach roboczych zajmujących się: synchronizacją zarządzania i operacjami logistycznymi (SCALOP), operacjami lotniczymi (AIROPS), operacjami statkowymi (SHIPOPS), bezpieczeństwem tych operacji (SAFETY), przemysłem turystycznym i działalnością organizacji pozarządowych w Antarktyce (TANGO), współpracą z działalnością naukowa w ramach Międzynarodowego Roku Polarnego (IPYCG), problemami medycznymi (COMED/MEDINET), problemami środowiskowymi (ECG/AEON), wykorzystaniem energii (CENMAN/ENMANET), edukacją i szkoleniami (INFONET & TRAINET). Działalność grup roboczych koordynuje EXCOM. (AT)
 
zobacz oficjalną stronę COMNAP >>
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA