ANTARKTYKA

Antarktyka :: Regulacje prawne :: ATCM

ATCM


    
Spotkanie Konsultatywne Układu Antarktycznego (ATCM - Antarctic Treaty Consultative Meeting). Zgodnie z artykułem IX Układu Antarktycznego, corocznie (przed rokiem 19994 co dwa lata), dwanaście państw będących oryginalnymi sygnatariuszami Układu Antarktycznego oraz te państwa, które zademonstrowały swoje zainteresowanie Antarktyką prowadząc na jej terenie „istotną działalność naukową” – nazywane razem Państwami Konsultatywnymi - spotykają się „w celu wymiany informacji, przedyskutowania powszechnych problemów dotyczących Antarktyki, oraz określenia, omówienia i rekomendacji Rządom swoich krajów ustaleń w duchu zasad i zadań wyznaczonych przez Układ”.
 
Od roku 1983 państwa Nie Konsultatywne również są zapraszane do uczestniczenia w spotkaniach ATCM, lecz nie biorą one udziału w podejmowaniu decyzji. W spotkaniach ATCM, jako obserwatorzy i eksperci, biorą również udział przedstawiciele różnych organizacji: Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), Council of Managers of National Antarctic Programs (COMNAP), Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC) oraz International Association of Antarctic Tour Operators (IAATO). Efektem posiedzeń CEP, grup roboczych oraz ostatecznie ATCM, są raporty końcowe. Najważniejsze wnioski z dostarczonych opracowań roboczych i obrad w grupach roboczych przedstawiane są od 1995 roku w postaci: ustaleń, decyzji oraz rekomendacji, do aprobaty podczas sesji plenarnej ATCM. (AT)
 
 
 zobacz oficjalną stronę Sekretariatu Układu Antarktycznego >>
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA