ANTARKTYKA

Antarktyka :: Regulacje prawne :: CCAMLR

CCAMLR


    
Konwencja o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) weszła w życie w 1982 roku, jako część systemu Układu Antarktycznego. Głównym celem Konwencji jest ochrona środowiska naturalnego i zachowanie integralności ekosystemu mórz otaczających Antarktydę.
 
Działalność człowieka i wzmożone zainteresowanie komercyjnym wykorzystaniem zasobów morskich takich jak: kryl, ryby, a niegdyś foki i wieloryby wymusiło przygotowanie konwencji z myślą o kontroli wykorzystania poszczególnych gatunków występujących w Oceanie Południowym.
 
W 1985 roku CCAMLR zainicjował projekt systematycznego monitoringu ekologicznego (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program CEMP) w celu dostarczenia zintegrowanego obrazu funkcjonowania zespołów roślinnych i zwierzęcych w ekosystemie oceanu. Uchwalono również Konwencjię o Ochronie Fok Antarktycznych (Convention for the Conservation of Antarctic Seals) oraz Międzynarodową Konwencję o Regulacji Odłowu Wielorybów (International Convention for the Regulation of Whaling).(MK)
 
 zobacz oficjalną stronę CCAMLR >>
 
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA