POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Stacja - historia i infrastruktura :: Ochrona środowiska (na Stacji)

Ochrona środowiska (na Stacji)


Na Stacji "Arctowski" obowiązują wszystkie akty prawne dotyczące ochrony przyrody i zarzadzania terenami zurbanizowanymi. Niektóre z zalecanych form działalności zabezpieczajacych środowisko przyrodnicze są ustalane indywidualnie dla każdej stacji i uwzględniają specyficzne uwarunkowania techniczne każdego obiektu i każdej instalacji. Ustalenia te wypracowano również dla polskij Stacji i są one zgodne z ogólnymi wytycznymi Protokołu o Ochronie Środowiska (tzw. Protokołu Madryckiego) i zaleceniami CEP.
 
"Plan zabezpieczenia przed skażeniem ropą naftową" (zobacz pełny tekst >>) stworzony został z rekomendacji SCALOP. Przedstawia on wszelkie wymagania prawne Aneksu IV Protokółu Madryckiego, traktującego o ochronie przed zanieczyszczeniem morza, spełania zalecenia "CEP Handbook" oraz procedury w ramach tzw. pierwszego planu własnych możliwości zabezpieczających przed wyciekiem ropy naftowej podczas operacji przeładunkowych ze statku lub na lądzie w rejonie Stacji  „Arctowski”. 

Szczegółowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami na Stacji "Arctowski" opracowano w oparciu o zalecenia CEP. Ponieważ jednak zalecenia ogólne znacznie szerzej omawiają ten problem zdecydowaliśmy się tez zamieścić fragmenty Aneksu III "CEP Handbook ", dotyczącego gospodarki odpadami. 
 
Ochrona przyrody i zarządzanie
 
 
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA