ANTARKTYKA

Antarktyka :: Regulacje prawne :: SCALOP

SCALOP


Stały Komitet ds. Logistyki Antarktycznej i Operacji (SCALOP - Standing Committee of Antarctic Logistics and Operations) jest jednym z czterech stałych Komitetów COMNAP-u (Councile of Managers of National Antarctic Programs) czyli Rady Menadżerów Narodowych Programów Antarktycznych.
 
Pozostałe komitety to:
 1. EXCOM – Executive Committee
 2. ECG – Environmental Coordinating Group
 3. CENMAN – Coordinating Group on Energy Management

SCLAOP został powołany przez COMNAP i pozostaje pod jej zarządzaniem. Członkowie tego komitetu są przedstawicielami narodowymi (national representative) mianowanymi przez Menadżerów Narodowych Programów Antarktycznych. Przedstawiciele poszczególnych państw zrzeszeni w SCALOP zajmują się sprawami logistyki i organizacji wypraw narodowych do Antarktyki oraz utrzymaniem, modernizacją i zarządzaniem od strony logistycznej i technicznej stacji antarktycznych w ramach narodowych programów antarktycznych.

W ramach SCALOP działają następujące Grupy Robocze: 

 1. AIROPS - Working Group on Air Operations (Operacje Lotnicze)
 2. CEDAT - Coordinating Group on Education and Training (Edukacja i Szkolenia)
 3. MOLIBA - Coordinating Group on Monitor and Liability (Monitowanie i Odpowiedzialność)
 4. SHIPOPS - Working Group on Ship Operations (Operacje Morskie)
 5. SYMP - Symposium Working Group (Symposium)
 6. TANGO - Working Group on Tourism and NGAs (Turystyka i Pozarządowa Aktywnośc Antarktyczna)

W ramach SCALOP utworzono następujące Sieci informacyjne:

 1. AEON – Antarctic Environment Officers Network
 2. INFONET – Antarctic Information Officers Network
 3. TRAINET – Training Network
 4. ENMANET – Energy Management Network

SCALOP wspomaga COMPAN poprzez dostarczanie porad technicznych w sprawach logistyki i organizacji wypraw antarktycznych oraz obsługi i utrzymania prawidłowego działania narodowych stacji antarktycznych. (TJ)

 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA