ANTARKTYKA

Antarktyka :: Regulacje prawne :: CEP

CEP


Komitet Ochrony Środowiska (CEP - The Committee for Environmental Protection) został powołany zgodnie z Art. 11 Protokołu Środowiskowego i zgodnie z nim zrzesza wszystkie państwa konsultatywne Układu Antarktycznego. Państwa niekonsultatywne oraz Przewodniczący SCAR i Przewodniczący SC-CCALMR mają w CEP status obserwatorów.
 
Komitet spełnia funkcję doradczą oraz formułuje rekomendacje dla państw członkowskich, dotyczące w szczególności spraw zastosowania Protokołu. Spotkania CEP odbywają się przynajmniej raz do roku i zazwyczaj są połączone z ATCM.
 
Przedstawicielami Polski w CEP są: Ambasador Jakub Wolski (MSZ) i doc. dr hab. Andrzej Tatur (Dyrektor ZBA PAN).
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA