ANTARKTYKA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Ekosystemy morskie :: Ptaki morskie :: Petrelec olbrzymi (Macronectes giganteus)

Petrelec olbrzymi (Macronectes giganteus)


Największy z pośród ptaków latających Antarktyki. Dł. ciała ok. 80-100 cm, rozpiętość skrzydeł 150 –210 cm, waga ok. 3.8-5.0 kg. Występuje w dwóch odmianach barwnych: jasnej i ciemnej. Większość osobników jest szaro –brązowa z jaśniejszą (czasem białą) szyją i głową. Spotykane są osobniki całkiem białe lub białe z ciemnymi plamami, jak również zdarzają się osobniki czarne lub brązowo-czarne. Silnie zbudowany, specyficznej budowy, przeważnie żółty dziób. Samice są mniejsze i mają delikatniejszą budowę.
 
    Zasięg występowania tego gatunku obejmuje Ocean Południowy: Falklandy, Georgie Południową, Sandwicze Południowe, Orkady Południowe, Szetlandy Południowe, południowe wybrzeża Afryki, Ameryki Południowej, Australii i kontynent Antarktyczny. Typowy padlinożerca, chętnie poluje czynnie na lądzie na pingwiny i małe foki, w morzu na ryby. Znaczna część jego diety stanowi kryl. W 1990 roku liczebność populacji petreli olbrzymich oszacowano na 62 000 osobników. Obecnie jest to gatunek potencjalnie zagrożony. Ptak bardzo płochliwy, źle znoszący bliską obecność człowieka.Ptaki te mogą przebywać w rejonie Zatoki Admiralicji przez cały rok, nocują wtedy na obszarze swoich miejsc lęgowych.

Petrelec olbrzymi
(Macronectes giganteus)
foto. P. Angiel

 

Większość osobników jednak odlatuje (czasami aż do wybrzeży australijskich), by ponownie pojawić się na miejscach lęgowych już pod koniec lipca.  
 
   
Petrelce zakładają gniazda na niewysokich wzgórzach morenowych lub zwietrzałych wschodnich skałach o stosunkowo płaskich wierzchołkach. Grupy lęgowe różnej wielkości od kilku do kilkunastu gniazd. Obecnie nie spotyka się pojedynczych par. Sezon lęgowy zaczyna się w sierpniu i trwa do marca. W gniazdach zbudowanych z drobnych kamieni składane jest jedno białe jajo. Inkubacja trwa 55-66 dni. Czas opierzania się piskląt to ok 104 do 132 dni. Oboje rodziców sprawuje opiekę nad pisklęciem.
 
Liczebność tego gatunku w rejonie Zatoki Admiralicji jest dość stała, chociaż w poszczególnych latach może ulegać sporym wahaniom.

Petrelec olbrzymi, forma biała
(Macronectes giganteus)
foto. P. Angiel

 

Ptaki rozradzają się w oazach Thomas Pt., Sphinx. Największą w okolicy oazą z kolonią liczącą ponad 700 gniazd tych ptaków jest Wyspa Pingwina w Zatoce Króla Jerzego. (MK)  
 
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA