ANTARKTYKA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Ekosystemy morskie :: Ptaki morskie :: Oceannik czarnobrzuchy (Fregetta tropica)

Oceannik czarnobrzuchy (Fregetta tropica)


Niewiele większy od oceannika żółtopłetwego (O. oceanicus) i bardzo zbliżony do niego wyglądem. Dł. ciała ok. 20 cm, rozpiętość skrzydeł 45 – 46 cm, waga ok. 43-63 g. Podobnie jak O. oceanicus ubarwienie ciemnobrązowe, prawie czarne, na zewnętrznej stronie skrzydeł jaśniejsze plamy. Dziób ciemny. Cechy odróżniające go od O. oceanicus to czarne nogi, biała wewnętrzna strona skrzydeł oraz biały brzuch z ciemnym pasem od piersi do nasady ogona. Dymorfizm płciowy również słabo zaznaczony. Ptak aktywny nocą, rzadko obserwowany za dnia.
 
Zasięg występowania obejmuje półkulę południową, najdalej do Szetlandów Południowych. Gatunek spotykany dookoła kontynentu antarktycznego, ale na samym kontynencie nie występujący. Żywi się drobnymi rybami i skorupiakami planktonowymi (widłonogami).

Często tworzy kolonie z O. Ocenicus, jednak zdecydowanie mniej liczny. F. tropica na Wyspie Króla Jerzego chętnie gnieździ się w szczelinach pod pojedynczymi, większymi głazami, znacznie częściej, w porównaniu z O. ocenicus, zakłada gniazda na stokach pokrytych bardziej zwietrzałym, drobniejszym rumoszem skalnym. Gnieździ się w norach o głębokości do 50 cm. Składa jedno jajo. Okres inkubacji trwa od 35 do 44 dni. Opiekę nad pisklęciem sprawują oboje rodzice. Czas opierzania się piskląt trwa od 46 do 71 dni. Największe zgrupowanie lęgowe F. tropica w rejonie Zatoki Admiralicji stwierdzono w oazie Thomas Pt., w sezonie 1978/79 zaobserwowano loty tokowe około 250 osobników. Stwierdzono obecność kolonii z kilkunastoma gniazdami na stokach Potoku Skamieniałego Lasu (Petrified Forest Creek) w latach od 1984-1986.
 
Zbliżony wygląd, podobny okres aktywności O. ocenicus i F. tropica znacznie utrudniają identyfikację obu gatunków, co sprawia, że ten drugi może być gatunkiem liczniejszym niż to wynika z obserwacji. (MK)
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA