POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Warunki pogodowe na Stacji "Arctowski" :: Charakterystyka wiatrów

Charakterystyka wiatrów


Średnia prędkość wiatru w rejonie Stacji „Arctowski” wynosi 6,6 m/s. Najsilniejsze wiatry występują wiosną (wrzesień - 7,4 m/s, październik - 7,3 m/s) oraz jesienią (marzec - 6,9 m/s), najsłabsze zaś latem (grudzień - 5,5 m/s, styczeń - 5,7 m/s). Cisze pojawiają się rzadko ok. 5-7%. Bardzo często (81 dni w roku) w rejonie Stacji występują wiatry sztormowe o sile >17 m/s. Często też występują wiatry huraganowe (>30 m/s), pojawiające się w każdym miesiącu, najczęściej jednak w lipcu i październiku. Maksymalne chwilowe prędkości wiatru przekraczają 60 m/s (rekordowy poryw 74 m/s zanotowano w styczniu 2008 roku).

Wiatry w rejonie Stacji charakteryzują się znaczną zmiennością i porywistością. Typowe są wiry (trąby powietrzne o średnicy kilkadziesiąt metrów) powstające u wylotu Fiordu Ezcurra, powodujące bardzo szybką zmianę kierunku i prędkości od kilku m/s przed nadejściem wiru do 30-50 m/s w czasie jego przechodzenia.

Pod względem kierunku najczęstściej notowane są wiatry z kierunku południowo-wschodniego (SE-21,5%), zachodniego (W-15,0%) oraz wschodniego E i północnego N (po 11,3%). Najrzadziej pojawiają się wiatry południowe (S-7,9%). Zbliżona struktura kierunków wiatru utrzymuje się we wszystkich miesiącach roku. (TJ)
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA