INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Z ostatniej chwili - archiwum 2013

Z ostatniej chwili - archiwum 2013


 2013

  
20 grudnia
  
 
19 grudnia
Na Święta - Pamiętajcie o Polarnikach!!!

 
25 listopada
Z satysfakcją informujemy, iż podczas posiedzenia Komitetu Naukowego Konwencji o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki w Hobart (Tasmania) przyznano stypendium CCAMLR adresowane do naukowców u progu kariery. Ma ono na celu umożliwienie młodym badaczom udziału w spotkaniach Grup Roboczych CCAMLR oraz Komitetu Naukowego CCAMLR.
W tym roku stypendium przyznano dr Annie Panasiuk-Chodnickiej z Polski.
 
Dr Panasiuk-Chodnicka (Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego) zaproponowała dwa projekty obejmujące monitoring biologiczny, chemiczny i geologiczny Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe) prowadzone w oparciu o Polską Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego. Decyzję o przyznaniu stypendium podjęto jednogłośnie, pojawiło się wiele pochlebnych opinii o zaproponowanym przez Polskę projekcie.
Ania przy pracy.
Zatoka Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe.
 
18 listopada
Odbyło się inauguracyjne spotkanie uczestników projektu pt.: „A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems - MONICA”. Politechnika Warszawska gościła zespoły badawcze z Polski i Norwegii. 
 
Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu zmian klimatycznych na wybrane elementy  ekosystemu Antarktyki na podstawie zebranych danych geoprzestrzennych z zastosowaniem bezzałogowych samolotów (UAV).
 
Zespół „MONICA” Od lewej: M. Rodzewicz, S. Solbø, A. Zmarz, Rune Storvold, A. Kidawa, K. Chwedorzewska, M. Korczak-Abshire.
Fot. Z Goraj)
 
Podczas spotkania zaprezentowano i omawiano plany projektów samolotów bezzałogowych dostosowanych do warunków antarktycznych.
   
15 listopada
Z przyjemnością infromujemy, że dr Katarzyna Chwedorzewska otrzymała finansowanie projektu OPUS "Poa annua w Antarktyce - specyfika rozprzestrzeniania się gatunku w skrajnych warunkach siedliskowych". Gratulujemy!
Poa annua - gatunek obcy w Antarktyce.
 
13 listopada
W dniach 20-25 października dr Małgorzata Korczak-Abshire, Przedstawiciel Polski w Komitecie Naukowym Konwencji o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki, wzięła udział w 32 spotkaniu Komitetu (Hobart, Tasmania).
 
 
Siedziba CCAMLR w Hobart, Tasmania.
Fot. M. Korczak-Abshire.
 
Komitet Naukowy (SC-CCAMLR) skupia ekspertów doradzających członkom Komisji CAMLR w kwestiach naukowych dotyczących zarządzania rybołówstwem na wodach Oceanu Południowego oraz jego ochrony.

Podczas spotkania dyskutowano sprawy dotyczące ustanowienia Morskich Obszarów Chronionych (MPA – Marine Protected Area) w regionie Morza Rossa (MPA proposal on the Ross Sea region) oraz siedmiu obszarów morskich we Wschodniej Antarktyce (East Antarctic Representative System of Marine Protected Areas). Mając na względzie ochronę wrażliwych ekosystemów Antarktycznych Polska wyraziła swe poparcie dla obu wniosków.
 
23 października
 
Polska objęła przewodnictwo w Komisji do Spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources - CCAMLR), które będzie sprawowała w latach 2013-2014. Przewodniczącym organizacji został Leszek Dybiec z Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
23 października br. w Hobart, w Australii odbyło się uroczyste otwarcie Polskiej Prezydencji. W obchodach udział wzięli przedstawiciele Komisji CCAMLR i Komitetu Naukowego wszystkich Państw członkowskich. Gości powitał Przewodniczący organizacji Pan Leszek Dybiec. Przemówienie wygłosili Ambasador  Polski w Australii dr Paweł Milewski oraz  Dyrektor Departamentu Rybołówstwa dr Tomasz Nawrocki.
CAMLR jest największą organizacją zarządzającą rybołówstwem na wodach Oceanu Południowego. Główne zadania Komisji to zarządzanie rybołówstwem w sposób zrównoważony i odpowiedzialny oraz ochrona morskich ekosystemów Antarktyki. Pracownicy Zakładu Biologii Antarktyki IBB PAN doradzają członkom Komisji w kwestiach naukowych. 
 
Otwarcie Polskiej Prezydencji w CCAMLR w Hobart, Tasmania.
Od lewej: Tomasz Nawrocki, Paweł Milewski, Andrew Wright, przemawia Leszek Dybiec.
Fot. M. Korczak-Abshire
 
Otwarcie Polskiej Prezydencji w CCAMLR w Hobart, Tasmania.
Fot. M. Korczak-Abshire
 
Otwarcie Polskiej Prezydencji w CCAMLR w Hobart, Tasmania.
Fot. M. Korczak-Abshire
5 września
 
Dyrektor Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego dr Tomasz Nawrocki nominował dr inż. Małgorzatę Korczak-Abshire (ZBA IBB PAN) na Przedstawiciela Polski w Komitecie Naukowym Konwencji o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (Scientific Committee for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources).
 
28 października
 
Z głębokim żalem chciałam zawiadomić,
że dziś pożegnamy kolegę, polarnika, uczestnika pierwszej Wyprawy, budowniczego Polskiej Stacji Antarktycznej im H. Arctowskiego
 
Aleksandra Szmata
 
o godzinie 12:00 na Mszy Świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Katarzyna Chwedorzewska
 
 
14 sierpnia
 
Miło nam poinformować, iż zespół badawczy z Zakładu Biologii Antarktyki IBB PAN we współpracy ze specjalistami z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Politechniki Warszawskiej oraz Northern Research Institute Tromsø w Norwegii otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt.: „A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems - MONICA”.

Projekt ma na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego do prowadzenia zintegrowanego, interdyscyplinarnego monitoringu ekosystemów antarktycznych z wykorzystaniem bezzałogowych samolotów i narzędzi geoinformatycznych.

O postępach w pracach będziemy informować na bieżąco.
 
15 lipca
 
Departament Rybołówstwa MRiRW oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zawarły umowę w zakresie doradztwa naukowego dotyczącego rejonu Konwencji o Zachowaniu Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR – The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources).
 
W dniach 1-13 lipca 2013 roku odbyły się spotkania: grupy roboczej ds. Monitoringu Ekosystemów i Zarządzania (1-10 lipca 2013 r., Bremerhaven, Niemcy) oraz I-sze Międzysesyjne Spotkanie Komitetu Naukowego (11-13 lipca 2013 r., Bremerhaven, Niemcy). Omawiane tematy dotyczyły szerokiego spektrum spraw rybołówstwa dalekomorskiego, w tym ustaleń w sprawie międzynarodowego projektu systematycznego monitoringu ekologicznego oraz powołanie nowych obszarów chronionych.
 
 
W obu spotkaniach wzięła udział dr Małgorzata Korczak-Abshire z ZBA, która po powrocie z satysfakcją poinformowała, iż rozpoczęto oficjalną procedurę akceptacji przez CCAMLR monitoringu prowadzonego przez polskich badaczy w oparciu o polską bazę terenową „Lions Rump”, i przyznanie jej statusu CEMP Site (CEMP - CCAMLR Ecosystem Monitoring Program). W Antarktyce status ten ma tylko 26 programów badawczych, których zadaniem jest monitorowanie gatunków wskaźnikowych, tzw. "krill-dependent predators". Rejon Szetlandów Południowych jest miejscem intensywnej eksploatacji kryla oraz intensywnie zachodzących zmian klimatycznych.
 
11 lipca
 
 
 
 
 
 
 
 
3 lipca
 
W dniach 20-29 maja w Brukseli (Belgia) odbyło się 36 Spotkanie Konsultatywne Układu Antarktycznego (ATCM).

W skład polskiej delegacji wchodzili: ambasador Andrzej Misztal (MSZ), prof. Janusz Simonides (UW), prof. Andrzej Tatur (UW), dr Anna Kidawa (IBB PAN), Konrad Marciniak (MSZ), Łukasz Kułaga (MSZ).

W trakcie Spotkania do grona państwa konsultatywnych dołączyły, za zgodą wszystkich stron, Czechy.
Jednym z najważniejszych osiągnięć tegorocznego spotkania było przyjęcie Strategicznego Planu Pracy na lata 2013-2018, oraz określenie zadań priorytetowych, mających na celu umocnienie Systemu Układu Antarktycznego, zapewnienie ochrony środowiska Antarktyki, oraz efektywne zarządzanie działaniami człowieka w tym rejonie świata.

Wśród dyskutowanych tematów znalazły się zagadnienia współpracy naukowej i logistycznej, bezpieczeństwa żeglugi w Antarktyce, minimalizowania wpływu działalności człowieka na unikalne ekosystemy Antarktyki oraz uregulowania turystyki antarktycznej.
Brazylia, Ekwador, Peru i Polska przedstawiły znowelizowany Plan Zarządzania ASMA No 1 Admiralty Bay. Jest to obszar obejmujący Zatokę Admiralicji wraz z otaczającym je terenem, którym wspólnie zarządza pięć państw posiadających tam stacje naukowe.

Następne, 37 spotkanie ATCM odbędzie się w Brasilii (Brazylia, 12-21 maj 2014).
 
17 czerwca
 
Spotkanie koleżeńskie uczestników I-szej Wyprawy i pierwszych zimowników na Stacji Arctowskiego (Konstancin - 7 czerwca 2013)
 
 
 
stoją od lewej u góry: Jurek Świątek – instalacje paliwowe i roboty sanitarne, Kaziu Fedak – hydrolog , Franek Plaskaty – steward m/t Dalmor, Tadek Pałka – kwatermistrz, Zbyszek Filipczyk – III Oficer m/t Dalmor, Maciej Ostrowski – meteorolog, Lopek Dutkiewicz – geomorfolog, Lech Rościszewski – montaż obiektów kontenerowych;

poniżej Tadka Pałki: Mietek Badzio – monter hali stalowej, Zbyszek Serwin – szef montażu hali stalowej;

poniżej (pierwszy i drugi szereg) – od lewej: Zenon Krzymiński – Kapitan m/t Dalmor, Marian Zakrzewski – kierownik robót elektrycznych, Krzysiu Zubek – meteorolog, Staszek Rakusa-Suszczewski – kierownik Wyprawy, Rysiek Czajkowski – geofizyk, Jurek Halter – lekarz, Olek Szmat – kierownik techniczny zimowania, Piotrek Presler – biolog, Tadek Szczepanowski – szef łączności, Mirek Wiśniewski- fotografik, Józek Gielniak (na zdjęciu dolnym) i nieco wyżej: Marian Skowron – szef budowy Stacji.
 
 
 
28 marca
 
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wielu radosnych, pogodnych chwil i kojącego relaksu

ZBA IBB PAN
Wielkanoc 2013
 
 
 
15 marca
 
Z żalem zawiadamiamy, iż odszedł od nas prof. dr hab. Jan Dróżdż, uczestnik V Wyprawy Antarktycznej na Stację im. H. Arctowskiego w latach 1980-81.
 
Profesor Dróżdż, wybitny uczony, był prekursorem badań nad parazytami zwierząt dzikich. Wnikliwa analiza materiału zgromadzonyego podczas wyprawy zaowocowała opisem 6 nowych gatunków kokcydiów występujących u fok antarktycznych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 19 marca 2013 r. o 11:00 na Cmentarzu Wolskim w Warszawie.
 
28 lutego
 
Informacja o  naborze na 38. Polską Wyprawę Antarktyczną (2013-2014) - wyprawa całoroczna i techniczna grupa letnia
 
11 lutego
Drodzy Polarnicy!
Jak co roku, serdecznie zapraszamy na Święto Stacji 25 lutego 2013 r. od godz.15:00 na ul. Ustrzycką 10/12 w Warszawie.

Warunki spartańskie „przed remontem”, ale jak zawsze liczymy na liczne przybycie i przemiłą atmosferę!
 
10 lutego
15 stycznia Informacja o naborze na 38. Polską Wyprawę Antarktyczną (2013-2014) - stanowisko: Kierownik Wyprawy

  
.
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA