INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Badania :: Projekty badawcze

Projekty badawcze


Projekty badawcze realizowane aktualnie:

 1. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego OPUS N N303 796240 „Genetyczne i epigenetyczne zróżnicowanie Colobanthus quitensis na tle zmiennych warunków środowiska”.
  Lata realizacji: 2011-2014.
  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Chwedorzewska
   
 2. Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego OPUS N N304 106940 „Metagenomiczna, strukturalna i funkcjonalna charakterystyka mikrobiocenoz środowisk lodowcowych”.
  Lata realizacji 2011-2014.
  Kierownik: doc. dr hab. Marek Zdanowski
   
 3. Projekt w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej No 197810 MONICA „A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems”.
  Lata realizacji 2013-2016.
  Kierownik: dr hab. inż.  Katarzyna Chwedorzewska
   
 4. Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki OPUS 2013/09/B/NZ8/03293Poa annua w Antarktyce - specyfika rozprzestrzeniania się gatunku w skrajnych warunkach siedliskowych”.
  Lata realizacji 2014-2017.
  Kierownik: dr hab. inż.  Katarzyna Chwedorzewska
Zakończone i rozliczone:
 1. Projekt badawczy "Czy różnorodności gatunkowej zespołów fitoplanktonu w Antarktyce towarzyszy zmienność produkcji nowej i regeneracyjnej?"
  Kierownik projektu – doc. dr hab. Elżbieta E. Kopczyńska.
   
 2. Projekt badawczy zamawiany: "Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce w zakresie zadań: Reakcje abiotycznego środowiska polarnego na globalne zmiany klimatu (a i b) oraz Ewolucja, struktura i dynamika różnorodności biologicznej w obszarach polarnych Ziemi – analiza porównawcza" (2004-2007).
  Kierownik części biologicznej PBZ-KBN-108/P04/2004  –  prof. dr hab. Stanisław Rakusa-Suszczewski.
   
  Projekt ten był wstępem do udziału polskich zespołów naukowych w IV Międzynarodowym Roku Polarnym.
   
  Tematy zrealizowane przez pracowników ZBA PAN w ramach tego projektu:

  • "Odtworzenie globalnych regionalnych i lokalnych zmian środowiskowych w Antarktyce w oparciu o ich zapis utrwalony w rdzeniach osadów dennych jezior".
   Kierownik części projektu zamawianego - doc. dr hab. Andrzej Tatur.
    
  • "Zróżnicowanie mikroorganizmów i ich rola w rozkładzie materii organicznej pochodzenia morskiego (guano, makroglony) w Arktyce".
   Kierownik części projektu zamawianego - doc. dr hab. Marek Zdanowski.
    
  • "Rozpoznanie morfofizjologicznych i genetycznych cech gatunków roślin szczególnie ekspansywnych w procesie propagacji i zasiedlania rejonów Antarktyki i porównawczo Arktyki".
   Kierownik części projektu zamawianego - dr Katarzyna Chwedorzewska.
    
  • "Analiza wieloletnich fluktuacji sezonowych i trendów zmian biomasy i różnorodności gatunkowej fitoplanktonu Zatoki Admiralicji na tle zmian i zmienności klimatycznej".
   Kierownik części projektu zamawianego - doc. dr hab. Elżbieta E. Kopczyńska.
    
  • "Rozpoznanie reakcji trofochemicznych (metabolicznych i behawioralnych) u bezkręgowców dennych, stanowiących kluczowe gatunki sieci troficznych w Arktyce".
   Kierownik części projektu zamawianego - dr Anna Kidawa.
    
 3. Projekt badawczy "Wpływ ocieplenia klimatu w rejonie Półwyspu Antarktycznego na funkcjonowanie ekosystemów morskich i lądowych" IPY 34 - CLICOPEN
  Kierownik: doc. dr hab. Andrzej Tatur (ZBA PAN)
   
 4. Projekt badawczy "Wpływ deglacjacji na powstawanie i kształtowanie przez mikroorganizmy ekosystemów polarnych" IPY 34 -  CLICOPEN
  Kierownik: doc. dr hab. Marek Zdanowski (ZBA PAN)
   
 5. Projekt badawczy "Gatunki obce w Antarktyce" IPY 170 - ALIENS
  Kierownik: dr Katarzyna Chwedorzewska (ZBA PAN)
   
 6. Projekt badawczy:  Sieć monitoringu atmosferycznego dla zanieczyszczeń antropogenicznych w rejonach polarnych" IPY 76 - ATMOPOL
  Kierownik: dr hab. Wiesława Krawczyk,
  Jeden z wykonawców: doc. dr hab. Andrzej Tatur (ZBA PAN)
   
 7. Projekt badawczy międzynarodowy niewspółfinansowany "Zapis geochemiczny ewolucji klimatu Antarktyki Zachodniej w kenozoicznej sukcesji skalnej na Wyspie Króla Jerzego, archipelag Szetlandów" IPY 54 - ACE
  Kierownik: doc. dr hab. Andrzej Tatur (ZBA PAN)
   
 8. Projekt badawczy promotorski „Ocena różnorodności i roli bakterii uczestniczących w rozkładzie materii organicznej pochodzenia morskiego w przybrzeżnych środowiskach lądowych Arktyki i Antarktyki".
  Kierownik: doc. dr hab. Marek K. Zdanowski (ZBA PAN)
   
 9. Projekt badawczy międzynarodowy niewspółfinansowany "Ewolucja kriosfery w Antarktyce". Realizowany w oparciu o udział polskich naukowców w Rosyjskich Ekspedycjach Antarktycznych (RAE 49 i RAE 53).
  Kierownik: doc. dr hab. Andrzej Tatur (ZBA PAN)
   
 10. Projekt badawczy własny nr N N304 000236 „Poa anuna w Antarktyce, zmienność genetyczna i metylacyjna”.
  Lata realizacji 2007-2011.
  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Chwedorzewska
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA