INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Pracownicy :: mgr Anna Znój

mgr Anna Znój


Stanowisko: doktorant
Dyscyplina badawcza: biochemia, genetyka

W Zakładzie Biologii Antarktyki IBB PAN pracuję od października 2014 roku na stanowisku doktoranta. Promotorką mojej pracy jest dr hab. Katarzyna Chwedorzewska, kierownik ZBA IBB PAN w Warszawie.
Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską wykonywałam w Instytucie Genetyki UW, gdzie zajmowałam się badaniem zróżnicowania genetycznego mikroorganizmów psychrofilnych pochodzących z obszarów polarnych.
W latach 2012-2014 pracowałam w Zakładzie Biochemii Roślin, IBB PAN w projekcie mającym na celu biochemiczną i genetyczną analizę kontroli przyswajania składników mineralnych przez rośliny.

W ramach pracy doktorskiej zamierzam kontynuować badania rozpoczęte na studiach magisterskich, oraz przeprowadzić badania składu gatunkowego bakterii żyjących w ryzosferze roślin rodzimych (Deschampsia antarctica i Colobanthus quitensis) i porównanie go ze składem gatunkowym bakterii występujących w ryzosferze rośliny obcej dla Antarktyki Poa annua.
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA