INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN
ZAKŁAD BIOLOGII ANTARKTYKI STRONA ARCHIWALNA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Ogłoszenia :: Nabór na stanowisko Kierownika 40. Polskiej Wyprawy Antarktycznej (2015-2016)

Nabór na stanowisko Kierownika 40. Polskiej Wyprawy Antarktycznej (2015-2016)


INSTYTUCJA: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Kierownik 40. Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (w okresie: wrzesień 2015 - październik 2016)
MIEJSCE PRACY: Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego, Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe
DATA OGŁOSZENIA: 2 marca 2015 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1 kwietnia 2015 r.
LINK DO STRONY: http://www.ibb.waw.pl/pl/praca
 
OPIS:
 
 
Do podstawowych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Stacji im. H. Arctowskiego, realizacją programów naukowych i zadań grupy technicznej oraz raportowanie postępów prac,
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników Wyprawy (szczególnie grup pracujących na wodzie i grup terenowych),
 • kształtowanie umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji w grupie uczestników Wyprawy oraz właściwej atmosfery i stosunków międzyludzkich,
 • nadzór nad całą dokumentacją Stacji im. H. Arctowskiego (protokoły przyjęcia i przekazania Stacji, aktualizacja spisów inwentarzowych, rozliczenie zużytych materiałów),
 • reprezentowanie Stacji im. H. Arctowskiego w trakcie oficjalnych wizyt i kontaktów z innymi stacjami, statkami i wyprawami.
Wymagania:
 • posiadane doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 • udział w wyprawach polarnych lub zatrudnienie w stacjach polarnych polskich lub zagranicznych,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Aplikacja powinna składać się z:
 • podania kandydata o zakwalifikowanie na funkcję Kierownika 40. Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego,
 • listu motywacyjnego,
 • życiorysu z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.",
 • opinii z aktualnego miejsca pracy,
 • kopii dyplomów posiadanych stopni naukowych, zawodowych oraz innych specjalistycznych uprawnień.
Aplikacje należy składać w Sekretariacie Dyrektora IBB PAN, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa, pok. 45 lub mailowo na adres: secretariate@ibb.waw.pl

data aktualizacji: 2 marca 2015 r.
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2016 IBB PAN ZBA