POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Stacja - historia i infrastruktura :: Turystyka

Turystyka


Początek ruchu turystycznego w Antarktyce datuje się na koniec lat 60-tych XX-go wieku, zaś od lat 70-tych można mówić o coraz bardziej masowym charakterze tego zjawiska.
Większość turystów przybywa na statkach wyruszających z Ushuaia w Argentynie bądź Punta Arenas w Chile. Zarówno liczba statków, jak i ich pasażerów wzrasta stopniowo od 2 jednostek przywożących około 3 000 osób roczni jeszcze w połowie lat 1980-tych, do około 40 statków z łączną liczbą 24 000 pasażerów w sezonie 2005–2006.
Poza prywatnymi jachtami, turystyka antarktyczna prowadzona jest głównie przez trzy typy jednostek:
  • statki turystyczne (przeważnie rosyjskie) wynajmowane przez zachodnie firmy, organizujące kwalifikowane wycieczki dla bardziej wymagających klientów,  przewożące około 100 osób
  • większe, bardziej komfortowe wycieczkowce zabierające do 300 osób
  • gigantyczne liniowce o pojemności kilku tysięcy pasażerów.
Te ostatnie pojawiły się w wodach Antarktyki w roku 2000, ale liczba znajdujących się na nich pasażerów wyklucza możliwość lądowania, więc na brzeg wychodzą jedynie turyści z dwóch pierwszych grup.

Organizacją ruchu turystycznego zajmuje się organizacja IAATO (International Association of Antarctic Tour Operators), wyznaczająca reguły bezpieczeństwa i ochrony środowiska, szczegółowo określająca normy zachowań, bezpieczne dystanse od poszczególnych zwierząt i ograniczenia, mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu turystyki na antarktyczną przyrodę (patrz: Kodeks zachowań.... ). O trafności tych wskazówek świadczy fakt przyjęcia ich przez Układ Antarktyczny jako zaleceń również dla przebywających w Antarktyce naukowców.
 
          
Ruch turystyczny jest dobrze zorganizowany,
 turyści poruszaja się tylko po wyznaczonych szlakach
Foto. T. Janecki
 

Jednorazowo na lądzie może przebywać
 maksymalnie 100 turystów. 
Foto. T. Janecki

 
Oczywiście, choć w żadnym z miejsc liczba osób w danym momencie przebywających na lądzie nie przekracza 100, nie ma wątpliwości co do nieumyślnego płoszenia dzikich zwierząt, pomimo przestrzegania rygorystycznych ograniczeń. Z drugiej strony jednak, to właśnie turyści przybywający w latach 80-tych na antarktyczne stacje, jako pierwsi zmusili władze zarządzających nimi państw do respektowania zaleceń ochrony środowiska, niejednokrotnie apelując do rządów o zmuszenie stacji do porządkowania terenu ich działania. Poza takim rodzajem społecznej kontroli, turyści stanowią również rosnącą rzeszę ambasadorów całej tej dziewiczej krainy, rozszerzając w świecie idee jej ochrony. Ponadto, ruch turystyczny ma również czysto praktyczne znaczenie, jako, że operatorzy bardzo często pomagają poszczególnym stacjom w działaniach logistycznych.

Tak jest i na "Arctowskim". Pierwsi turyści zjawili się tu w latach 80-tych. W chwili obecnej polską stację odwiedza około 3000 osób rocznie. W zamian za to polscy naukowcy korzystają z możliwości transportowych oferowanych przez statki, zarówno w stosunku do osób, jak i towarów.
 
Na stacji turyści odwiedzają przede wszystkim sam jej główny budynek oraz istniejące centrum informacji turystycznej usytuowane w pobliżu latarni morskiej. Prócz typowej polskiej gościnności i przytulnego wnętrza Stacji "Arctowski", do głównych atrakcji należy pobliskie pingwinisko, unikalny mszar usytuowany pomiędzy nim a stacją, widoczny na szczycie wzgórza grób Włodzimierza Puchalskiego oraz często przebywające na plaży słonie morskie i foki Weddella. Ruch turystyczny prowadzony jest wedle wyznaczonego szlaku, pozwalającego na zbliżenie się do najcenniejszych przyrodniczo obszarów, bez niszczenia ich przez płoszenie zwierząt czy zadeptywanie roślinności.

Wydaje się, że odpowiednia kontrola może nie tylko na "Arctowskim", ale i w całej Antarktyce zapewnić harmonijne współistnienie turystów, naukowców i przyrody, która zwłaszcza w Antarktyce jest dobrem najwyższym. (MG)
 
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA