POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Zatoka Admiralicji :: Temperatura wody

Temperatura wody


Prowadzone od 1977 roku pomiary warunków hydrologicznych Zatoki Admiralicji wskazują, że zakres zmienności temperatury wody w strefie pelagicznej jest niewielki i nie przekracza 5°C w strefie powierzchniowej i 3°C na głębokości 100m.

Podczas spokojnych dni, w czasie antarktycznego lata najpłytsze warstwy przybrzeżne wody mogą nagrzewać się nawet do 5,3°C, a w płytkich astatycznych zbiornikach poodpływowych nawet do 12°C.

W sąsiedztwie lodowców, w zatoczkach, gdzie ściany lodowe schodzą bezpośrednio do powierzchni wody temperatura pozostaje stale ujemna, w okolicach -1,6°C.

W latach 1978 i 1979 średnia roczna temperatura wody w Zatoce Admiralicji wahała się od 0,18°C do 2,81°C w warstwie powierzchniowej pelagialu oraz od -2,0°C do 2,5°C w strefie przybrzeżnej. Natomiast w 1998 roku średnia roczna temperatura wody na głębokości 4m wynosiła -0,03°C i na głębokości 10m -0,1°C. Maksymalne wartości temperatury na obu głębokościach wynosiły odpowiednio 1,88°C i 1,79°C (luty), zaś minimalne - odpowiednio: -1,75°C i –1,98°C (lipiec).

W strefie przybrzeżnej zakres zmian temperatur jest większy niż w strefie pelagicznej. W 1998 roku średnia temperatura wody tuż przy brzegu, na głębokości 5m wynosiła -0,16°C. Najniższą wartość –1,99°C zanotowano na początku października, najwyższą zaś 3,24°C na początku lutego. (TJ)

 

 

 

Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA