POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Zatoka Admiralicji :: Zasolenie

Zasolenie


Zasolenie wód Zatoki Admiralicji jest zmienne i wzrasta wraz z głębokością. Zmiany te są widoczne szczególnie latem, w czasie miejscowego, intensywnego spływu wód słodkich z lądu, pochodzących z topniejącego, skumulowanego przez zimę śniegu.

Na skutek tego procesu niższe od średniej zasolenie odnotowuje się w warstwach wody aż do głębokości około 75m. w przybrzeżnych wodach powierzchniowych zanotowano zmiany zasolenia od 16,4‰ do 34,1‰. Niemniej jednak wyliczone średnie zasolenie wód Zatoki Admiralicji z lat 1986 i 1988 do głębokości 30m wahało się bardzo nieznacznie i wynosiło 34,12-34,13‰ wiosną oraz 3,95-33,98‰ w czasie lata (średnie z lat 1979, 1981 i 1987).

Najwyższe wartości odnotowuje się zimą, przed zamarznięciem zatoki (sierpień), najniższe zaś w środku antarktycznego lata (styczeń). W wodach powierzchniowych strefy przybrzeżnej występują większe fluktuacje zasolenia niż w strefie pelagicznej. W 1998 roku zakres zmian zasolenia wody w tej strefie wynosił 2,7‰ i był bardzo zbliżony do danych pochodzących z 1979 roku. (TJ)

Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA