POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Zatoka Admiralicji :: Zawartość tlenu

Zawartość tlenu


Wody Zatoki Admiralicji są bardzo dobrze natlenione. Procesy fizyczne, takie jak dyfuzja turbulentna odgrywają w czasie całego roku większa rolę w natlenianiu wody niż procesy biologiczne, powiązane z aktywnością fotosyntetyczną. Natlenienie wód Zatoki Admiralicji zmienia się w cyklu rocznym, najwyższe jest zimą, przed zlodzeniem zatoki, następnie obniża się stopniowo aż do czasu rozmarznięcia zatoki. W warstwie wody, do głębokości 5m na zawartość tlenu w wodzie ma również wpływ ciśnienie powietrza.

W sezonie 1978/79 zwartość tlenu wahała się od 9,4mlO2/l przy powierzchni w strefie przybrzeżnej do 5,4mlO2/l przy dnie (na głębokości 400m), na wyjściu na Cieśninę Bransfielda. W fiordzie Ezcurra przy dnie (na głębokości 200m) odnotowano wtedy około 7mlO2/l. W 2004 i 2005 roku niejednokrotnie zawartość tlenu w strefie przybojowej na głębokości około 0,5m przekraczała 11mgO2/l. (TJ)

Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA