POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Zatoka Admiralicji :: Zawiesina organiczna

Zawiesina organiczna


W czasie antarktycznego lata średnia koncentracja zawiesiny nieorganicznej w wodach Zatoki Admiralicji jest pięciokrotnie wyższa niż w otwartych wodach otaczających kontynent antarktyczny. Głównym źródłem zawiesiny są spływy wody słodkiej z lądu.

Przy ujściach potoków oraz w miejscach, do których bezpośrednio przylegają ściany lodowe, koncentracja zawiesiny jest największa i wynosi 150mg s.m./l w przed czołem lodowca Lodowca Ekologii, 101,6mg s.m./l przed czołem Lodowca Sphinx oraz 109,4mg s.m./l w fiordzie Ezcurra. W strefie przybrzeżnej Zatoki Admiralicji średnia koncentracja zawiesiny organicznej jest większa niż w pelagialu i wynosi odpowiednio 44,1mg s.m./l oraz 12,4mg s.m./l.

Największa koncentracja występuje pod powierzchniową warstwą wody, na głębokości od 20 do 100m. Dalej maleje ona wraz z głębokością oraz wykazuje ujemną korelację z zasoleniem. (TJ)

Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA