POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Zatoka Admiralicji :: Przezroczystość wody

Przezroczystość wody


Ilość zawiesiny wpływa zasadniczo na przezroczystość wody - jeden z podstawowych abiotycznych czynników środowiskowych, warunkujących przenikanie promieni słonecznych w głąb toni wodnej. Przezroczystość wody w Zatoce Admiralicji zmienia się sezonowo.

Zasięg strefy eufotycznej, do której dociera 1% światła słonecznego z powierzchni wynosił w sezonie letnim 1978-1979 średnio 24m. Wartość minimalna widzialności krążka Secchiego wynosiła wtedy 3m w czasie antarktycznego lata, a wartość maksymalną, wynoszącą 30m zarejestrowano w czasie zimy. Była ona skorelowana z koncentracją zawiesiny nieorganicznej w wodzie.

W latach 1989-1990 minimalną średnią przezroczystość wody w fiordzie Ezcurra obserwowano w lutym, marcu i kwietniu – wynosiła ona wtedy 3,2-3,3m, natomiast maksymalną stwierdzono od lipca do września oraz w grudniu, wynosiła ona wtedy odpowiednio 11,1-12,4m oraz 11,5m. W 1998 roku przezroczystość wody zmieniała się w zakresie od 2,5m pod koniec lata do 24m wiosną, zaś średnia wartość roczna wynosiła 12,7m. (TJ)

Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA