POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Zatoka Admiralicji :: Warunki lodowe

Warunki lodowe


Pokrywa lodowa w głębi fiordu Ezcurra - jedenej z odnóg Zatoki Admiralicji.  foto. T. Janecki            rozwiń dużą panoramę >>
 

Zimowe zlodzenie Zatoki Admiralicji jest bardzo zmienne. W latach 1977-1996 zatoka całkowicie zamarzła w czasie zimy 11 razy. W czasie ostatnich kilku lat (1999-2004) nie obserwowano całkowitego zlodzenia zatoki w czasie zimy a jedynie pola paku lodowego dryfujące wraz z prądami z Cieśniny Bransfielda.

Ostatni raz zatoka cała pokryła się stałym lodem w sierpniu i wrześniu 1998 roku, łącznie na okres tygodni. W kolejnych latach na zatoce pojawiał się jedynie okresowo pak lodowy. Głównymi formami lodowymi spotykanymi w wodach Zatoki Admiralicji są: odłamy lodowe, odłamki lodowe i góry lodowe. W maju i czerwcu 1998 roku, gdy temperatura wody obniżyła się w strefie przybrzeżnej i w płytkich zatokach utworzył się lód. W zatoce w czasie całego roku pojawiają się odłamy oraz odłamki gór lodowych i góry lodowe wpływające z Cieśniny Bransfielda. Poruszają się one zgodnie z prądami, wpływają przy wschodnim brzegu zatoki wypływają zaś przy zachodnim. Ich ruch ogranicza się przeważnie do obszaru basenu centralnego zatoki.

                
Podczas odpływu growlersy, odłamy lodowe i gruz lodowy osiadają na płytkim dnie.
foto. T. Janecki
 
Góry lodowe powstające przez odłamywanie się czoła lodowców szelfowych często odwiedzają Zatokę Admiralicji.
foto. T. Janecki

W strefie przybrzeżnej góry lodowe mają niszczący wpływ na środowisko dna morskiego. Ryją one dno do głębokości 20-40m, czego dowodem są wyrwane przez nie z dna fragmenty plech makroglonów. Zimą w strefie przybrzeżnej pokrywa lodowa sięga do samego dna, a denny lód kotwicowy pojawia się nawet na głębokości 15m. (TJ)

 

Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA