POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Ekosystemy morskie :: Makroglony

Makroglony


   
     
Drzewiasta Cystosphaera jacquinotii
foto. M. Markowska
 
   
     

Cystosphaera jacquinotii 
foto. A. Kalbarczyk

 
   
     

.......
foto. T.Janecki

 
   
     

.......
foto.
A. Kalbarczyk

 
   
     

........
foto. A. Kalbarczyk

 
   

Makroglony porastają około 30% powierzchni dna Zatoki Admiralicji, co stanowi prawie 37km². Ze względu na typ podłoża, warunkujący możliwość przytwierdzania się plech glonów w fiordzie Ezcurra występują one do głębokości 20-60m.

W strefie litaralu dominującymi gatunkami makroglonów są: Monostroma hariotti i Adenocystis utricularis, w sublitoralu do głębokości 15m licznie występuje Ascoseira mirabilis, Desmarestia menziesi i Hildebrandtia lecanellieri a w głębszym sublitoralu, poniżej 15m - Cystosphera jacquinoti i Himantothallus grandifolius.

Makroglony z Zatoki Admiralicji są potencjalnym źródłem dużej ilości rozpuszczonych w wodzie cukrów, głównie polisacharydów dla kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego. Stwierdzono w nich dużą ilość polisacharydów o charakterze budulcowym i zapasowym. Zielenice z gatunku Monostroma hariotti zawierają ich około 50-60% biomasy, brunatnice Adenocystis urticularis i Himantothallus grandifolius 40-60%, krasnorosty Leptosomia simplex 45-55%. (TJ)

Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA