POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Zatoka Admiralicji

Zatoka Admiralicji


Basen centralny Zatoki Admiralicji (widok ze Stacji) - foto. T. Janecki                                                        rozwiń dużą panoramę >>

Dynamika wód

Temperatura wody

Zasolenie

Zawartość tlenu

Zawiesina organiczna

Przezroczystość wody

Chlorofil, nutrienty i produkcja pierwotna

Warunki lodowe

 

  

Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA