POLSKA STACJA ANTARKTYCZNA
im. H. ARCTOWSKIEGO     STRONA ARCHIWALNA

Stacja "Arctowski" :: Przyroda :: Zatoka Admiralicji :: Dynamika wód

Dynamika wód


Ciągły ruch wód Zatoki Admiralicji jest wywoływany przez prądy wiatrowe oraz pływy. Masy wody wpływają do Zatoki Admiralicji z Cieśniny Bransfielda przy dnie, wypływają zaś w warstwie powierzchniowej głównie wzdłuż wschodniego wybrzeża. Osiągają przy tym prędkość od 50 do 75cm/sek wzdłuż wybrzeża zachodniego do 150cm/sek wzdłuż wybrzeża wschodniego.
     
     
Amplituda pływów w obrębie zatoki wynosi zazwyczaj około 200cm ale może dochodzić nawet do 285cm w czasie doby. Średnia prędkość prądów powierzchniowych waha się od 10-30m/sek od 30-50cm/sek, (miejscami może wzrastać do 100cm/sek a w głębszych warstwach wody - nawet do 150cm/sek).
Na podstawie ruchu gór lodowych w Cieśninie Bransfielda, na obszarze przed wejściem do Zatoki Admiralicji stwierdzono występowanie stałego prądu, poruszającego się na północny-wschód i wschodni-północny-wschód. Jego prędkość zmienia się sezonowo od 10 do 90cm/sek. Może on zasilać Zatokę Admiralicji wodami pochodzącymi z odległego Morza Belligshausena (z zachodu).
 
Oszacowano, że wymiana wód w Zatoce Admiralicji w warstwie do głębokości 100m trwa od 7 do 14 dni. (TJ)
Fale przybojowe, rozbijające się
 o Skały Kormoranie (Shag Rocks)
foto. T. Janecki
 
   
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA