ANTARKTYKA

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Antarktyki :: Z ostatniej chwili :: Brak życia w jeziorze Wostok?

Brak życia w jeziorze Wostok?


 
W lutym 2012 roku rosyjscy naukowcy i technicy dotarli do powierzchni podlodowego jeziora Wostok, przewiercając się przez liczącą 3769 m warstwę lodu. Kiedy czujniki zainstalowane na końcu wiertła dotknęły wody, wiertło zostało automatycznie podniesione do góry, co miało zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu jeziora. Do pozostałego po wiertle otworu dostała się – na wysokość 30-40 m - woda, która wypchnęła do góry pozostałości płynu wiertniczego i natychmiast zamarzła. Próbka górnej warstwy tej właśnie wody została przewieziona do Rosji i poddana badaniom w Instytucie Fizyki Nuklearnej w Sankt-Petersburgu.

Wstępne wyniki badań zostały przedstawione na 12 Europejskim Kongresie Astrobiologii, które odbyło się w połowie października w Sztokholmie. W pobranej próbce stwierdzono obecność zaledwie 10 komórek w jednym mililitrze wody. Zbadano DNA czterech gatunków bakterii, lecz wyniki wskazują, że organizmy te pochodzą z urządzeń i płynów wiertniczych. Tak więc, na razie jezioro Wostok okazało się pozbawione życia.

Naukowcy powrócą w rejon jeziora w grudniu 2012, na początku antarktycznego lata. Planowane jest pobranie i zbadanie kolejnych próbek wody. Możliwe, że życie kryje się w głębszych warstwach jeziora, lub też występuje w tak nikłym zagęszczeniu, że trudno będzie je odnaleźć i zidentyfikować.

Wostok nie jest jedynym podlodowym jeziorem, które będzie badane w najbliższych miesiącach. Brytyjczycy planują rozpoczęcie wierceń jeziora Ellsworth. Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, to pod koniec antarktycznego lata zostaną pobrane próbki osadów dennych, w którym można się spodziewać większego zagęszczenia mikroorganizmów.


informację opublikowano: 9.11.2012
źródło: New Scientist
 
 
 
Projekt, realizacja, opieka serwisowa: ARKTOS © 2009-2017 IBB PAN ZBA